Opleiding NIMA Mastercourse Marketing

In de huidige optiekmarkt wordt er veel meer van een optiek ondernemer gevraagd dan wat men leert op de optiekopleiding.

Het beheersen van technische optiekactiviteiten is één ding, maar wie in de huidige, uitdagende optiekmarkt wil overleven, ontkomt niet aan de noodzaak van extra kennis op het gebied van (retail)marketing. En dat is precies wat in deze nieuwe opleiding uitgebreid en tegelijkertijd heel overzichtelijk aan bod komt.

Optitrade heeft samen met Essilor en NIMA een efficiënte opleiding ontwikkeld voor ondernemers die zelf een goed ondernemings- en marketingplan willen opstellen.

De cursus van Optitrade/Essilor/NIMA is zó opgezet dat de deelnemers in een relatief korte tijd veel praktische marketingkennis opdoen én in praktijk brengen. De cursus is verdeeld in 9 praktische blokken die perfect aansluiten bij de praktijk van een optiekondernemer. Een must voor iedere opticien die ook de komende jaren succesvol wil blijven ondernemen.

NIMA Mastercourse Marketing
(9-daagse)

Deze NIMA Mastercourse is bedoeld voor ondernemende opticiens die een volgende stap willen maken in hun ontwikkeling als ondernemer. Tijdens de Mastercourse komen de kennis, vaardigheden, persoonlijke en beroepsgerichte competenties aan bod die nodig zijn om te kunnen opereren als manager/eigenaar van een retailonderneming. Als deelnemende opticien kunt u na afloop voor uw eigen winkel een ondernemings- en marketingplan opstellen en in de praktijk brengen. In dit programma wordt de kernstof uit de exameneisen van NIMA B1 Marketing Manager behandeld. In combinatie met zelfstudie worden de deelnemers hiermee gedegen voorbereid op een eventueel examen NIMA B1 Marketing Manager en op het behalen van het NIMA diploma.

Dag 1 - De ondernemingsstrategie en het marketingplanningsproces

De eerste dag van de Mastercourse wordt gestart met de basis: een ondernemingsstrategie en marketingplanning.
U gaat gedurende de gehele opleiding zowel modelmatig als praktijkgericht aan de slag. Zo worden de modellen van
Ashridge voor het opstellen van een missie en het model van Abell voor het uitwerken van een business definition
behandeld. Aan de hand van de theorie van Treacy en Wiersema gaat u aan de slag met het vormgeven van een
klantwaardestrategie. Naast een modelmatige onderbouwing staat natuurlijk de marketingpraktijk centraal. Wat
zijn de kerncompetenties van een organisatie en hoe benut u die optimaal? Welke duurzame concurrentievoordelen
mogen niet onbenut blijven? U doorloopt de benodigde stappen in een strategische marketingplanning en werkt
diverse ondernemingsstrategieën uit.

Dag 2 - Analyse van de externe omgeving

Tijdens de tweede dag verdiept u zich in het maken van een analyse van de externe omgeving op basis van macroen
mesofactoren. Zo bekijkt u welke macro-omgevingsfactoren volgens de DESTEP-analyse een rol spelen voor
de producten en diensten van een organisatie. U leert hoe u een bedrijfstakanalyse opstelt en daarbij rekening
houdt met de structuur en omvang van de markt én de aard en het niveau van de concurrentie. Ook technieken als
benchmarking en internationale market selection worden behandeld. Tot slot gaat u aan de slag met de shopper
journey en de verschillende fases die hierin te benoemen zijn.

Dag 3 - Inzicht in gedrag van organisaties

De derde dag staat het afnemersgedrag in organisaties centraal. Welke omgevingsfactoren zijn van invloed op
afnemersgedrag? Welke inzichten kan neuromarketing bieden? U leert op welke manieren data een rol kunnen spelen
in marketingbeleid, zoals data driven marketing, marketing automation en realtime data. Hoe interpreteert u deze
informatieoverdaad en zorgt u dat de waardevolle customer insights op de juiste manier worden ingezet? Waar moet
u rekening mee houden bij het werken met klantgegevens? Ook tijdens deze dag zullen theorie en praktijk elkaar
afwisselen.

Dag 4 - Analyse interne omgeving

Tijdens de vierde dag wordt verder ingegaan op de omgevingsanalyse; ditmaal van de interne omgeving van
een organisatie. U gaat aan het werk met onder andere het Canvas-model van Osterwalder en het 7S-model van
McKinsey om de capaciteiten van de organisatie te kunnen beoordelen. U leert hoe u het productportfolio kritisch
kunt analyseren aan de hand van theorie- en praktijksituaties. Om een analyse te kunnen maken van de financiële
situatie van een bedrijf, komen zaken als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit aan bod. Hoe wordt het breakeven punt
berekend en een investeringsanalyse gemaakt? Tot slot maakt u zelf een analyse met betrekking tot marketing en
sales. Zo verdiept u zich onder andere in de merkwaardepiramide van Keller en sales forecasting.

Dag 5 - Van SWOT-analyse tot centraal probleem

Op de vijfde dag staat de SWOT-analyse centraal en leert u alle aspecten hiervan kennen en interpreteren. Hoe kan
de SWOT-analyse worden gebruikt om in de praktijk de positie van een organisatie vast te stellen? Hoe stelt u een
confrontatiematrix op en interpreteert u vervolgens de uitkomsten? Ook wordt aandacht besteed aan de GAP-analyse
en leert u hoe u deze analysemethodes kunt gebruiken om het centrale probleem van een bedrijf te formuleren.

Dag 6 - Van centraal probleem naar opties: het formuleren van een nieuw strategisch beleid

Tijdens de zesde dag gaat u verder met het centrale probleem zoals dat op dag vijf aan bod is gekomen. Hoe kan het
centrale probleem worden vertaald naar praktische opties en welke invloed heeft dit op een nieuw strategisch beleid?
U gaat aan de slag met groeistrategieën, zoals die van Ansoff en Kotler, en met de concurrentiestrategie van Porter.
U leert hoe u strategische opties voor een organisatie kunt beoordelen op suitability, feasability en acceptability.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het formuleren van internationale opties zoals verschillende entreestrategieën
en internationale product- en communicatiestrategieën.

Dag 7 - Segmentatie, targeting en positionering

Tijdens de zevende dag verdiept u zich in segmentatie en targeting. U leert wat de verschillende fases zijn van een
segmentatiestrategie en hoe u een dergelijke strategie kunt opstellen. Wat zijn de technische en organisatorische
criteria voor een segmentatiestrategie? Welke effecten heeft digitalisering op targeting? En welke adviezen kun je
vormgeven aan de hand van segmentatie en targeting voor de positionering van een organisatie?

Dag 8 – Opstellen van een operationeel marketingplan

Deze laatste dag is er ruimte voor herhaling van onderwerpen en stelt u een operationeel marketingplan op waarin u al
het geleerde van de voorgaande dagen kunt toepassen.

Dag 9 – Financiële analyses

Op de negende dag gaat u samen met ABN AMRO uw plannen vertalen in financiële analyses zodat uw winkel ook
daadwerkelijk gaat en blijft renderen. Er wordt deze dag onder andere aandacht besteed aan het in een praktijksituatie
berekenen en interpreteren van de financiële kengetallen voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit (PV). Daarnaast
stelt u een break-even berekening op en maakt u investeringsanalyses op basis van de pay-back period, de
gemiddelde winstvoet en de internal rate of return.

Na afloop...

Na afloop van de negendaagse NIMA Mastercourse Marketing ontvangt u een NIMA certificaat van deelname en
hebt u de mogelijkheid deel te nemen aan een NIMA-examen.
In combinatie met zelfstudie leidt deze negendaagse NIMA Mastercourse Marketing u op gedegen wijze op voor de
schriftelijke examenmodule NIMA B1 Marketing (toets theorie) en het mondelinge examen NIMA B2 Marketing (aan
de hand van een zelfgeschreven operationeel plan).
De studielast wordt ingeschat op 250 uur (inclusief de negendaagse training en op basis van zes uur zelfstudie
per week). Met het behalen van het NIMA diploma wordt u automatisch opgenomen in het openbare NIMA
diplomaregister.

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 2.850,-.
Dit bedrag kan in negen maandelijkse termijnen worden betaald.

Locatie

De cursus wordt gegeven in Utrecht.
*De exacte locatie hoort u kort van te voren.

Vragen of aanmelden?

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met uw Optitrade accountmanager of met Pim Föster, commercieel manager van Optitrade, via T. +31 (0)30 634 31 32 of mail naar E. opleidingen@optitrade.nl.

Data

Dag Datum
1 17 september
2 8 oktober
3 12 november
4 17 december
5 14 januari
6 11 februari
7 11 maart
8 15 april
9 13 mei