Bestellingen CooperVision

Optitrade Retailgroep en OLC Groep ontvangen op groeiende schaal signalen van klanten dat de bestellingen van CooperVision-producten niet naar wens worden afgehandeld. Backorders van contactlensbestellingen, niet-leverbare vloeistoffen en recalls zijn aan de orde van de dag.

U hebt vanuit CooperVision reeds de nodige berichtgeving ontvangen omtrent de IT-herstructurering die hieraan ten grondslag zou liggen.

Ook OLC en Optitrade Retailgroep hebben last van de issues van CooperVision. Waar het gaat om CooperVision-orders kunnen wij in het OLC namelijk niet ons gebruikelijke serviceniveau waarborgen, zonder dat wij hier invloed op kunnen uitoefenen.

We voeren hierover regelmatig overleg met de directie en het management van CooperVision en net als u hopen wij op een spoedige oplossing.

Hebt u opmerkingen over deze kwestie? Neem dan contact met ons. Wij geven uw reactie door aan CooperVision.

Dank voor uw medewerking.