Bevindingen audits StAr erkende bedrijven 2018

In 2018 zijn er 29 audits geweest en 90 filialen bezocht, ofwel als deel van een steekproef bij ketens, ofwel als audit bij solisten. In het totaal zijn er 10 A-afwijkingen en 16 B-afwijkingen geconstateerd. Allen zijn binnen de hiervoor gestelde tijd adequaat en controleerbaar hersteld. Er vond 1 initiële audit plaats, welke de certificeringsaanvraag niet doorstaan heeft vanwege de uitvoering van louter thuisaanpassingen.

In de categorie A-afwijkingen was er sprake van het maken van een triage fout, het onvoldoende meten van de beengeleiding, ontbreken van de COSI-formulieren en het willen gaan verrichten van uitsluitend thuisaanpassingen (negatieve audit, betreft de eerder genoemde aanvraag).

In de categorie B-afwijkingen ging het om het ontbreken van diverse reglementen-/procesbeschrijvingen, het verlopen zijn van de houdbaarheid van materialen, onvoldoende structurele controle van de meetapparatuur, het niet zorgvuldig vastleggen van het voorschrift, een te marginale geluidsdemping van de aanpasruimte door een airco of onvoldoende opvolging van correct opgezette interne audits.

Jaarlijks zal de beoordelingscommissie verslag doen van haar audit-bevindingen.

Indien er aanleiding toe bestaat, zal de beoordelingscommissie aan AuDidakt aanwijzingen geven voor specifieke onderwerpen bij de symposia.

In principe volgt de beoordelingscommissie bij haar beoordeling van de audits de letterlijke inhoud van het handboek. Het principe is en blijft: “comply or explain” ofwel volg het handboek of leg uit waarom er een ander beleid wordt gevolgd. Dit wordt dan vanzelfsprekend getoetst door de beoordelingscommissie of zo nodig door de Raad van Advies.

Bron: Audiciensregister