CooperVision presenteert zes jaar data van de MiSight® 1 Day studie

23% van de ogen toonde geen extra progressie van de myopie na het aanpassen van deze contactlens

 Krachtige bevindingen gedeeld op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Optometry

 SAN RAMON, Calif., October 9, 2020—CooperVision rapporteert de laatste bevindingen van haar baanbrekende MiSight® 1 day klinische studie, die nieuwe inzichten biedt over myopie management en de bewezen effectiviteit van de speciaal ontworpen contactlens. Onder de vele krachtige resultaten is dat bijna één op de vier kinderogen die oorspronkelijk met MiSight® 1 day zijn aangepast, na zes jaar nog steeds stabiel zijn in hun myopie.1

Paul Chamberlain, CooperVision’s Director of Research Programma, zal vanavond, vrijdag 9 oktober om 20.45 uur EST, tijdens een presentatie op de virtuele jaarvergadering van de American Academy of Optometry aanvullende details delen.

“Bij evaluatie van kinderen die MiSight® 1 day kregen voorgeschreven bij de start van de studie, vertoonde 23% van de ogen na zes jaar een totale sterkteverandering van minder dan -0,25D (sferisch equivalent), wat als klinisch stabiel kan worden beschouwd”, aldus Chamberlain.1 “Er is nu nog meer reden om de aanzienlijke capaciteit van deze unieke contactlens met dubbele focus te erkennen.

De nieuwste bevindingen suggereren ook dat, hoewel interventie op jonge leeftijd optimaal is met MiSight® 1 day, het starten van de behandeling op oudere leeftijd de snelheid van progressie van bijziendheid vergelijkbaar zou kunnen vertragen.1 De oorspronkelijke controlegroep is in het vierde jaar heraangepast met de dual-focus lens. Als we deze groep vergelijken met de kinderen die MiSight® 1 day vanaf de start gebruiken, waren er vergelijkbare percentages in de progressie van de myopie en axiale lengtegroei in de daaropvolgende drie jaar.

De zes jaar resultaten laten nog steeds een uitstekend veiligheidsprofiel, draagtijd en gezichtsscherpte zien voor kinderen met daglenzen in meer dan 653 “wearing years”.1 Geen enkele andere prospectieve gerandomiseerde gecontroleerde studie heeft overtuigende gegevens opgeleverd voor zo’n hoge mate van voortdurende werkzaamheid van myopie management met behulp van een zachte contactlens gedurende een vergelijkbare periode.

Myopie— ook wel bekend als bijziendheid — zal naar verwachting de gezichtsscherpte beïnvloeden en de risico’s voor de gezondheid van de ogen van ongeveer vijf miljard mensen doen toenemen in 2050, wat meer dan een verdubbeling is van de huidige aantallen.2 De toename van de myopie is in verband gebracht met gezichtsscherpte bedreigende aandoeningen op latere leeftijd, zoals cataract, netvliesloslating, glaucoom3 en myope maculopathie.4

Aanvullend onderzoek van CooperVision Myopia Management op Academy 2020

De leeftijd van de patiënt werd verder onderzocht in een virtuele postersessie tijdens de Academy. Effects of Age on Myopia Progression with Dual-Focus and Single Vision Daily Disposable Contact Lenses (Arumugam et al., 2020) concludeert dat de geobserveerde behandelingseffecten in klinische studies voor myopie management afhankelijk kunnen zijn van de leeftijd van de proefpersonen en de duur van de studie. De jaarlijkse aslengte-groei werd vertraagd door het dragen van MiSight® 1 day gedurende elk jaar voor de leeftijden 8-14 jaar en aanzienlijk vertraagd voor de leeftijden 8-13 jaar. Deze resultaten benadrukken ook het belang van vroege interventie om pathologische groei te vertragen gedurende de jaren van snellere progressie. Vroegtijdige interventie zorgt ook voor een accumulerend management effect over meer jaren, wat resulteert in betere totaal resultaten.

CooperVision MiSight® 1 day is de eerste en enige zachte contactlens die de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft goedgekeurd* voor het vertragen van de progressie van myopie bij kinderen die bij aanvang van de behandeling 8-12 jaar oud zijn.1 Het is het middelpunt van het Brilliant Futures™ Myopie Management Programma, waarin nu meer dan 1.000 Amerikaanse oogzorgprofessionals zijn gecertificeerd. Versies van dit uitgebreide programma worden momenteel geïntroduceerd in andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Spanje en Portugal.

Het rapporteren van zesjarige gegevens op Academy 2020 en lopend onderzoek maken deel uit van een reeks verreikende initiatieven van CooperVision om oogzorg- en gezondheidszorgprofessionals te informeren over de vooruitgang van myopie management, met inbegrip van wijdverspreide deelname aan conferenties, studieondersteuning, klinische trainingsevenementen en nog veel meer.

“Hoever we de afgelopen jaren met myopie management ook zijn gekomen, er moet nog veel worden gedaan, waaronder hechtere partnerschappen met de optometrie, oogheelkundige en volksgezondheidgemeenschappen,” zegt James Gardner, CooperVision’s Vice President for Global Myopia Management. “We zijn een standvastige voorvechter van op bewijzen gebaseerde vooruitgang. Ik ben ervan overtuigd dat de zesjarige resultaten ons wetenschappelijk inzicht in de progressie van myopie zullen bevorderen en ons klinisch enthousiasme voor bewezen managementopties zoals MiSight® 1 day zullen doen toenemen”.

*  Indications for use: MiSight® 1 day (omafilcon A) soft (hydrophilic) contact lenses for daily wear are indicated for the correction of myopic ametropia and for slowing the progression of myopia in children with non-diseased eyes, who at the initiation of treatment are 8-12 years of age and have a refraction of -0.75 to -4.00 diopters(spherical equivalent) with ≤ 0.75 diopters of astigmatism. The lens is to be discarded after each removal.

  1. Chamberlain P, Logan N, Jones D, Gonzalez-Meijome J, Saw S-M, Young G. Clinical evaluation of a dual-focus myopia control 1 day soft contact lens: 6-year results (2020 American Academy of Optometry Annual Meeting).
  2. Holden et al, – Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 123(5):1036-1042
  3. What You Should Know if Your Child is Nearsighted (Infographic). Retrieved October 29, 2019 from: https://www.allaboutvision.com/parents/myopia-facts-infographic.htm
  4. Macular Society. Myopia, Pathological Myopia and Myopic Macular Degeneration. Retrieved October 29, 2019 from: https://www.macularsociety.org/sites/default/files/resource/Macular%20Society%20Factsheet%20-%20Myopic%20Macular%20Degeneration%202017%20-%20ACCESS.pdf
  5. Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019; 96(8):556-567. Compared to a single vision 1 day lens over a 3 year period