Cursus toegankelijkheid van Hoorexpert

Informatie

Omdat we momenteel nog geen cursus op locatie kunnen geven waarbij een afstand van anderhalve meter gedurende de hele dag wordt gewaarborgd, bieden we in de maand september de mogelijkheid om onze cursus volledig online te volgen. In kleine groepjes van maximaal 5 cursisten blijven we dicht bij de lesstof van de reguliere cursusdag en is er voldoende aandacht voor vragen, eigen cases en andere inbreng.

Deze cursus is niet bedoeld als reguliere producttraining, maar beoogt om aan de hand van theorie en een aanzienlijk deel hands-on training en casuïstiek als audicien te leren samenwerken met externe organisaties. Door nieuwe wegen te ontdekken, wordt de audicien een totaalleverancier van allerlei hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn voor slechthorenden.

Leerdoelen

Toegankelijkheid
De cursist:

 • Begrijpt de inhoud van de norm op de toegankelijkheid
 • Kent meerdere mogelijkheden waarmee een ruimte meer toegankelijk wordt
 • Doet zelf ervaring op met enkele mogelijkheden (hands-on, plenair)
 • Leert de rol van de audicien in de toepassing te zien (praktijk, eigen inbreng/discussie)
 • Leert de mogelijkheden te zien voor verhogen van de toegankelijkheid binnen de eigen praktijk/gemeente (praktijk, eigen inbreng/discussie)
 • Kan a.d.h.v. verschillende cases een plan opstellen om de toegankelijkheid te verhogen (praktijk, in kleine groepjes, nabespreking plenair)

Wek- en waarschuwingssystemen

 • Kent de mogelijkheden van verschillende wek- en waarschuwingssystemen
 • Weet in welke situaties en bij welke gehoorverliezen wek- en waarschuwingssystemen zinvol kunnen zijn
 • Kent de mogelijkheden voor vergoeding
 • Oefent met gesprekstechnieken om klanten juist te informeren, a.d.h.v. verschillende cases (praktijk, in kleine groepjes/tweetallen, nabespreking plenair)
 • Kan a.d.h.v. verschillende cases een geschikte set wek- en waarschuwing samenstellen (hands-on, individueel, nabespreking plenair)
 • Kan veel voorkomende storingen ontdekken en oplossen (hands-on, individueel, nabespreking plenair)

Werkplekaanpassingen

 • Begrijpt de impact van slechthorendheid op de werkplek
 • Leert de rol van de audicien in de toepassing van werkplekaanpassingen te zien
 • Neemt kennis van de uitgebreide mogelijkheden voor werkplekaanpassingen
 • Kent de mogelijkheden voor vergoeding
 • Kan a.d.h.v. verschillende cases een plan opstellen om de werkplek van de klant aan te passen (praktijk, in kleine groepjes, nabespreking plenair)

Examen

Aan het eind van de cursusdag wordt de opgedane kennis getoetst d.m.v. een schriftelijk multiple choice-examen. Aan de cursus worden 25 StArpunten toegekend.

Geef u snel op voor 2, 7, 9 of 30 september van 9.30 tot 13.00 uur: https://www.hoorexpert.nl/cursusaanbod/cursus-toegankelijkheid/