GAIN geeft voortaan benchmark hoortoestellen voor optimale en transparante marktontwikkeling

Gehoor geven, dat is wat we beloven. Zo geeft GAIN nu ook gehoor aan de behoefte aan zichtbaarheid en transparantie wat er op economisch gebied in onze markt gebeurt. De Nederlandse audiologiemarkt maken we vanaf nu inzichtelijk door het maandelijks delen van branchegegevens op het gebied van hoortoestellen. Eerder maakten we al bekend dat in 2020 in totaal 316.337 hoortoestellen zijn geleverd. Dat is een daling van 4,3% in vergelijking met 2019.

Naast dat GAIN haar communicatie richt op consumenten om het belang van optimaal horen over te brengen, maakt GAIN zich gezamenlijk sterk voor marktontwikkeling, innovatie en belangenbehartiging. Om dit zo optimaal mogelijk te doen, zorgen wij voor actuele verkoopstatistieken binnen de hoorbranche. Door de individuele opgave van de GAIN-leden – op anonieme wijze – met een virtuele notaris samen te voegen, creëert GAIN inzicht in de verschillende geleverde hoortoestellen per ZN-categorie en de vrije markt. Het is belangrijk om te weten dat er uit deze statistieken nooit individuele cijfers van aanbieders in de markt kunnen worden geanalyseerd. GAIN werkt vanzelfsprekend binnen de ACM-regels voor concurrentie en marktwerking.

Alleen samen creëren we de beste hoorzorg voor iedereen

Voor fabrikanten zijn de maandelijkse gegevens van belang om zich te oriënteren op hun marktpositie. Dit kunnen fabrikanten zowel individueel als branchebreed vertalen naar ontwikkeling en innovatie. Wanneer fabrikanten in kaart brengen dat bijvoorbeeld een bepaald marktaandeel toeneemt, kunnen zij meer investeren in ontwikkeling van deze productgroep of de communicatie hierop afstemmen. Dit zodat uiteindelijk audiciens ondersteund worden in hun bedrijfsvoering en de consument beter geholpen wordt op weg naar de beste hoorzorg.

Ook voor u geldt dat u aan de hand van de landelijke gegevens straks waardevolle informatie kunt ontlenen voor uw eigen organisatie. Immers de gezamenlijke, percentuele marktaandelen kunt u voor uzelf analyseren en bieden u ook in de loop van de tijd inzichten in hoe de markt zich ontwikkelt.

Om deze benchmark in de hoortoestelmarkt ook voor u inzichtelijk te maken, gaat GAIN deze statistieken maandelijks met u delen. U ontvangt deze statistieken uitsluitend door u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Vink ‘professional’ aan wanneer u zich aanmeldt via www.vereniginggain.nl/nieuwsbrief of scan de QR-code.

Aangesloten bij GAIN:

BB Hearing | Comfoor | Demant Nederland | GN Hearing Benelux | Hoorexpert | Multi Care Systems | Sennheiser Nederland | Sonova Nederland | Starkey Hearing Technologies | WS Audiology