Halfjaarlijkse terugblik: Klaar voor de toekomst

Terugkijkend op de eerste helft van 2019 kunnen we concluderen dat het voor de branche een dynamisch half jaar was. Zeg maar gerust hectisch. De veranderingen in de optiek- en audiologiemarkt zetten in rap tempo door en iedereen moet er stevig de pas erin houden om in de race te blijven. Binnen audiologie zien we een sterke trend op het gebied van centralisatie, fusies en overnames. De private markt stijgt hard onder aanvoering van zelfstandige audiciens; dat is goed nieuws! In de optiekmarkt speelt private equity een steeds grotere rol en deze zal voorlopig niet zijn uitgespeeld. Dit verandert de markt op grote schaal. Daarnaast hebben we te maken met geduchte concurrentie van nieuwkomers en disruptieve concepten. De sterke zelfstandige opticiens weten hun positie goed te bewaken, maar een aantal zelfstandigen staat onder (financiële) druk. Om in deze complexe, concurrerende markt extra ondersteuning te bieden, heeft Optitrade een aantal nieuwe concepten ontwikkeld. Dankzij nog geavanceerdere boekhoudkoppelingen, innovatieve IT en logistieke vernieuwing kunnen kosten worden verlaagd, terwijl efficiency wordt verhoogd. Ook waar het gaat om bedrijfsoverdracht en financiering heeft Optitrade bij een groeiend aantal cases succes geboekt. Wat onze eigen financiën betreft, kunnen we een positieve balans opmaken over het afgelopen halfjaar. Optitrade sluit een goed halfjaar af en is financieel gezond.

Als organisatie zijn wij klaar voor de toekomst en gezamenlijk zorgen we ervoor dat onze opticiens en audiciens dat ook zijn én blijven! Optitrade blijft vooruitdenken en daarom kunnen we aan het eind van dit jaar/begin volgend jaar een aantal nieuwe introducties onthullen. U hoort van ons!

Namens het gehele Optitrade-team wens ik u een prachtige zomer.

Jan Weber, Algemeen Directeur Optitrade Retailgroep.