Opticiens en Bausch + Lomb werken samen in Biotrue® ONEday Recyclens Programma

In Nederland worden jaarlijks 70 miljoen daglenzen verkocht. Een groot deel van deze lenzen en hun blisterverpakking belandt bij het ongescheiden huisafval of rechtstreeks in het riool. Met het vorig jaar geïntroduceerde contactlens recycleprogramma Recyclens van Bausch + Lomb worden Biotrue®ONEday daglenzen, inclusief blister en folie, volledig gerecycled.

Volgens Rob Rosenbrand, Professional Relations Manager Benelux van Bausch + Lomb is er veel belangstelling voor het programma. “85% van de lensdragers* vindt het recyclen van restmateriaal tot duurzame producten een belangrijk aspect. Onderzoek** toont tevens aan dat een meerderheid van de contactlensdragers kiest voor daglenzen, wanneer ze volledig recyclebaar zijn. We hebben vorig jaar een proef gedaan waarbij de klant zelf zijn restmaterialen verzond. Het verzamelen en (gratis) opsturen van die materialen vormde echter veelal een obstakel. Daarom hebben we de samenwerkende opticiens opgeroepen zich als inzamelpunt te melden. Daar wordt goed gehoor aan gegeven. We hebben op dit moment al 25 deelnemende opticiens. We streven naar minimaal 150 lokale inzamelpunten.”

De deelnemende opticiens ontvangen speciaal displaymateriaal, folders en een aluminium verzamelcontainer. De consument verzamelt het restmateriaal in een speciale box die hij afhaalt bij zijn opticien en daar, als de box vol is, weer inlevert. Dit genereert bovendien extra traffic in de winkel. De opticien verzorgt het versturen van de materialen naar Bausch + Lomb, dat de verschillende restmaterialen scheidt voor recycling. Van de restmaterialen worden nieuwe, duurzame producten vervaardigd. ”Behalve dat dit programma goed is voor het milieu,” stelt Rosenbrand, “biedt het de opticien tevens de mogelijkheid het contact met zijn klanten op een sympathieke manier te versterken.”

 

*) Onderzoek in opdracht van Bausch + Lomb Nederland onder 336 dragers van contactlenzen in Nederland.

**) Onderzoek in opdracht van Bausch + Lomb Nederland onder 530 dragers van contactlenzen in Nederland.