WERTGARANTIE & Optitrade | Hè?-Campagne Diner Cadeau

WERTGARANTIE is fan van een goed gehoor en draagt dan ook graag haar steentje bij de ‘Hè-campagne’. U levert de goede service aan uw klant, wij zetten ú graag in het zonnetje door middel van een leuke actie!

 

Hoe werkt het?

Van 3 maart tot en met 16 april 2022 verloot WERTGARANTIE 3 Diner Cadeau-bonnen onder de met WERTGARANTIE samenwerkende Optitrade-leden. De winnaars worden vastgesteld aan de hand van de in die periode geregistreerde polisnummers. Elke verkochte polis betekent automatisch kans op de Diner Cadeau-bon ter waarde van € 150,-. Hoe meer polissen verkocht worden, hoe groter de kans op een barbecue.

 

Hoe kan ik meedoen?

Alle Optitrade-leden die een samenwerkingsovereenkomst met WERTGARANTIE hebben doen automatisch mee. Iedere vestiging (met een eigen dealernummer bij WERTGARANTIE) wordt als aparte deelnemer gezien. Werkt u nog niet samen met WERTGARANTIE? Bel dan 088 – 2500 650

 

De winnaars worden persoonlijk geïnformeerd door overhandiging van de cadeaubon in de winkel (mits de Corona-maatregelen dit toelaten).

 

Goed om te weten

Als basis voor de verkochte aantallen wordt uitgegaan van het moment dat de aanvraag bij WERTGARANTIE administratief verwerkt is. In weekenden en tijdens feestdagen vindt geen dataverwerking plaats.

 

Vragen

Zijn er vragen dan kunt u contact opnemen met WERTGARANTIE, telefonisch via 088 2500 650 of via email zakelijk@wertgarantie.com.

Veel succes!

 

 

Spelvoorwaarden Hè?-Campagne Diner Cadeau 2022

 1. Organisatie

De actie wordt door WERTGARANTIE Nederland BV, De Matenstraat 51, 7572 BV, Oldenzaal (Hierna te noemen ‘WERTGARANTIE’) uitgevoerd en uitsluitend volgens de hierna beschreven spelvoorwaarden. Door uw deelname aan deze actie stemt u in met deze spelvoorwaarden.

 1. Wie mag deelnemen?
 • Deelname staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Deelname door een minderjarige kan mits diens ouder toestemming verleent.
 • Van deelname uitgesloten zijn winkels zonder een samenwerkingsovereenkomst met WERTGARANTIE.
 1. Deelname

Deelname aan de actie is gratis. Dealers doen automatisch mee, mits zij een samenwerkingsovereenkomst met WERTGARANTIE hebben.

 • Door deelname verklaart de deelnemer in te stemmen met deze spelvoorwaarden.
 1. Termijn

De termijn waarbinnen de actie plaatsvindt, is van 03-03-2022 tot en met 16-04-2022.

 1. Vaststellen winnaars

Het vaststellen van de winnaars gebeurt door trekking van een polisnummer. Dit polisnummer kan herleid worden naar een dealernummer/winkel. Deze vaststelling is definitief en bindend. Een winkel kan maar één keer winnen.

 1. Bericht aan de winnaars

Op 6 april worden 3 polisnummers getrokken. De prijsuitreiking vindt plaats bij het desbetreffende Optitrade-lid door een accountmanager van WERTGARANTIE.

 1. Prijzen

Totaal worden 3 prijzen ter waarde van € 150,- per stuk verloot.

 1. Openbaarmaking

De winnaars worden niet openbaar gemaakt.

 1. Persoonlijke gegevens

Er worden geen persoonlijke gegevens voor deelname aan deze actie gevraagd.

 1. Gedragscode

WERTGARANTIE is gerechtigd om bijdragen aan deze actie die niet voldoen aan de spelvoorwaarden, van deze actie uit te sluiten.

 1. Beëindiging

WERTGARANTIE behoudt zich het recht voor de verloting op grond van onvoorziene omstandigheden, zonder vooraankondiging, te beëindigen

 1. Verantwoordelijkheid

Vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. deze verloting kunt u uitsluitend aan WERTGARANTIE voorleggen.

 1. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van WERTGARANTIE voor de uitvoering van deze actie is uitgesloten.

 1. Nederlands recht

Deelname aan deze actie geschiedt uitsluitend op basis van de Nederlandse wetgeving. WERTGARANTIE handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen 2014.