Wijziging bedrijfsvorm en huisbankier

Indien u overweegt om een andere bedrijfsvorm te kiezen, houd er dan rekening mee dat er ook een nieuwe AGB-code aangevraagd dient te worden om te kunnen blijven declareren via Vecozo. Dit aanvraagtraject duurt zo’n 4 weken, waarna nog 2 weken gerekend moet worden voor het opnieuw indienen van declaraties. Door deze tijdsduur kan de omschakeling gevolgen hebben voor uw cashflow en het betalen van de adviezen.

Ook als u overweegt om over te stappen naar een andere huisbankier wordt niet alles geregeld in een overstapservice. De afgegeven incasso op het oude IBAN zal overgezet moeten worden naar uw nieuwe IBAN. Er zal een nieuwe SEPA-machtiging afgegeven moeten worden. Als uw huisbankier de ING, Rabobank, Knab of Citybank is, dan moet de zakelijke Europese incasso geregistreerd worden via internetbankieren. Voor de overige banken geldt het indienen van het registratieformulier. Houd hierbij rekening met een paar weken voor de verwerking.

Ons advies is om dit tijdig te regelen om achterstand in de betalingen te voorkomen.

Heeft u nog vragen hierover?

Dan kunt u contact opnemen met Optitrade Retailgroep via T. 030-634 31 32.