Revoir Recruitment is het detacheringsbureau voor de oogheelkunde en de optiek

Revoir Recruitment detacheert optometristen, orthoptisten, TOA’s en oogheelkundige OK-assistenten.
Revoir heeft een bijzondere visie op werken in de oogheelkunde en optiek. Iedereen wil graag een goede en interessante baan of werknemer. De oogheelkundige praktijk en het optiekbedrijf zijn op zoek naar de beste mensen. Revoir is van mening dat een zorgvuldige afstemming van kennis en vaardigheden noodzakelijk is. Bij een goede match tussen werkgever en werknemer is het werkplezier, de output en het succes vele malen groter. Je wordt daardoor een gelukkiger mens in je dagelijks leven.

Kennismaking
Bij het uitzetten van een aanvraag voor een oogprofessional komt één van onze adviseurs graag kennismaken met het polihoofd, de oogartsen, de optiekmedewerkers en de medewerkers van de afdeling. Dit om een uitgebreide functieanalyse te maken om zo de juiste oogprofessionals te kunnen inzetten voor de opdracht.

Selectie
Alle professionals zijn in dienst van de Revoir Groep. Voorafgaand aan de aanname volgt een uitgebreide selectieprocedure. Deze bestaat uit de selectie door de senior adviseurs van cv’s en brieven, een interview volgens de STAR methode, een kennistoets, referentiecheck en tenslotte een arbeidsvoorwaardengesprek.

Evaluatie
Revoir zal na één maand het functioneren van hun medewerker(s) evalueren. Eén van de adviseurs zal een afspraak maken voor een bezoek op de werkvloer.

Revoir Academy
Alle oogprofessionals van Revoir doorlopen een intensief inwerkprogramma alvorens zij in de praktijk gaan werken. Kennis & kwaliteit staat bovenaan daarom besteden zij veel tijd aan na- en bijscholing. Voor dat doel hebben zij de Revoir Academy opgericht. Minimaal 4 x per jaar wordt er een masterclass georganiseerd waaraan ADAP certificeringspunten zijn verbonden. Onderwerpen die daar aan bod komen hebben te maken met innovatie, nieuwe technieken, uitwisseling van kennis aan elkaar, klant/patiënt gerichtheid. Het uiteindelijke doel is om de patiënt/cliënt die bij ons centraal staat beter te kunnen helpen.

Eindevaluatie
Aan het einde van de opdracht evalueren zij graag het functioneren van de medewerker(s). Zij doen dit door middel van een evaluatieformulier. Revoir vindt uw mening erg belangrijk omdat zij zo kwaliteit kunnen blijven garanderen.

Personele ondersteuning 2021

Inzet oogzorg professionals
Revoir beschikt over oogheelkundige professionals: optometristen, orthoptisten, TOA’s, oogheelkundige OK assistenten, basisartsen, physician assistents, contactlensspecialisten en opticiens voor een korte of langere tijd in uw oogzorg praktijk.

Voordelen
✓ Directe (tijdelijke) oogheelkundige ondersteuning
✓ Geen lange sollicitatieprocedures
✓ Oogheelkundige deskundigheid
✓ Geen (vast) dienstverband en werkgeversrisico’s

Opleiding en ervaring
Al de professionals van Revoir zijn gediplomeerd en worden permanent nageschoold via de Revoir Academy. De beroepsgroepen zijn BIG-geregistreerd. Tevens staan zij ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Tarieven per dag

Oogprofessional                                                            € 495,-
Basisarts                                                                         € 610,-
Oogheelkundige OK assistent Physician Assistent  € 610,-

De tarieven zijn exclusief BTW en € 25,- reiskosten per dag, en inclusief werkgeverslasten, vakantiedagen en verzekeringspremies.

Contact
Voor informatie kunt u contact opnemen met Myran Gast via 070 311 4075 of m.gast@revoirgroep.nl

Revoir: “Wij zorgen met de beste optometristen en orthoptisten voor continuïteit van uw praktijk en hebben oprechte aandacht en zorg voor u, uw patiënt en klant.”