Huisvestingsadvies & -bemiddeling voor deelnemers van Optitrade Retailgroep

Goede huisvesting is essentieel voor een optimale bedrijfsvoering.
Het huren of kopen van een bedrijfspand of het verlengen van een huurovereenkomst is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse aangelegenheid. U begeeft zich op het terrein waar u verhuurders, makelaars en andere deskundigen tegen komt. VdM Huisvestingszaken is uw adviseur waar het gaat om
het huren of kopen van een pand of het voeren van heronderhandelingen. Daarnaast zijn wij deskundig op het gebied van huurprijstoetsingen. Wij adviseren alleen de gebruiker van commercieel onroerend goed en hebben dus geen belangen bij verhuurders en of beleggers.

Ons advies is tijdig te starten met het heronderhandelen van uw huurovereenkomst of het zoeken van nieuwe huisvestiging. Wij geven er de voorkeur aan om tenminste 18 maanden voor het einde van de huurovereenkomst de heronderhandelingen op te starten.

VdM Huisvestingszaken is meer dan alleen uw adviseur op het gebied van onroerend goed.

VdM Huisvestingszaken

  • geeft een gedegen advies in heldere taal;
  • is onafhankelijk;
  • is deskundig;
  • heeft visie;
  • werkt alleen voor de gebruiker van commercieel onroerend goed;
  • zorgt voor een balans tussen de waarde van uw huisvesting
  • en uw huisvestingslasten.

Huisvestingsscan
Op basis van uw huidige huurverplichtingen geven wij u in heldere taal een duidelijk beeld van uw verplichtingen ten opzichte van de huidige marktomstandig heden. Hiervoor vergelijken wij uw huurovereenkomst en de huur die u thans betaald met de huidige marktomstandigheden. Op deze wijze krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden die uw huurovereenkomst biedt en hoe de huurprijs die u thans betaald zich verhoudt ten opzichte van de marktconforme huurprijs.

Aanhuur & -koop
Wij begeleiden u in het gehele traject bij het huren of kopen van een nieuw bedrijfspand. Samen met u stellen wij een programma van eisen op waaraan de nieuwe huisvesting dient te voldoen. Vervolgens inventariseren wij de mogelijkheden, gaan met u bezichtigen en voeren namens u de onderhandelingen en het opstellen van de huur- of koopovereenkomst. Voorop in dit traject staan de belangen van u als ondernemer.

Heronderhandeling
Bij het naderen van de einddatum van uw huurovereenkomst is het zeer interessant om nieuwe voorwaarden te onderhandelen. Bij veel heronderhandelingen is er sprake van substantiële kosten besparing. Er kunnen ook andere belangen spelen, zoals bijvoorbeeld het moment van verkoop of het staken van de onderneming. Al vorens wij het traject starten stellen wij samen met u de doelstellingen vast. Ook bij dit traject staan uw belangen voorop.

Huurprijstoetsing
Wij adviseren en begeleiden u bij de huurprijstoetsing conform Burgelijk Wetboek boek 7 artikel303. De huurprijstoetsing wordt door veel verhuurders gebruikt om de huur te laten stijge

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:
Richard van der Maas RT via T. +31 (0)6 83 59 12 06.