Gain cijfers: een positieve verdeling

Gain spreekt de verwachting uit dat er in 2022 zo’n 366.000 hoortoestellen zullen worden geleverd waarvan 72.000 in de private markt.
Dit is een marktverwachting van 19,6 % verkoop in de vrije markt.

Binnen Optitrade ligt het percentage vrije markt in de 1e 2 maanden van 2022 op 29,5% en in vergelijking met 2021 was dit in dezelfde periode 28,8% en over het hele jaar 29,1%.

Overal zijn er t/m februari iets minder toestellen verkocht maar wel meer omzet gedraaid. Dit lijkt dus een positieve ontwikkeling en daarmee een mooie start van het jaar.

Bekijk hier de hele rapportage