GAIN zet zich in voor bewustwording en begrip voor gehoorschade met de film Oorwurm en video’s met ervaringen met tinnitus

Preventie is een belangrijk thema voor GAIN. Gezamenlijk zetten ze zich in voor betere kennisdeling, meer bewustwording en begrip. Ze zijn ervan overtuigd dat met goede voorlichting, heldere communicatie en veel aandacht voor preventie jongeren een beter beeld krijgen van de oorzaken, risico’s en gevolgen van gehoorschade, maar ook van de mogelijkheden van preventie en oplossingen en kunnen belemmeringen sneller worden weggenomen.

Daarom start Gain in samenwerking met filmmaker Stefan van den Bosch een campagne voor meer bewustwording voor gehoorschade, meer kennis over de risico’s en gevolgen van te lang en te hard geluid en begrip voor mensen met tinnitus.

Of er nu gehoorschade wordt opgelopen op een festival, in een club of (wat nu steeds meer voorkomt) via een hoofdtelefoon: gehoorschade door lawaai is een groeiend probleem en steeds meer jongeren hebben te maken met een piep in het oor.

GAIN vindt dat er veel meer aandacht mag komen voor de risico’s en gevolgen van oorsuizen. Met deze campagne willen ze daaraan bijdragen. Onderdeel hiervan zijn de korte film Oorwurm en interviews met jongeren met tinnitus.

Film en video

Oorwurm, een sciencefiction film van 15 minuten, is een vrije interpretatie van hoe een geluid dat er continu is, ervaren kan worden. Met deze film, en regiedebuut, wil Stefan impact maken en mensen wakker schudden over de risico’s en gevolgen van tinnitus, maar ook begrip voor de mensen die hier last van hebben.

Aanvullend laten ze anderen aan het woord over hun ervaringen. Hoe hebben zij gehoorschade opgelopen, wat is de impact van de piep en welke boodschap hebben zij voor anderen? Dominique, Laura en Jordi vertellen erover in een korte video. De belangrijkste boodschap is: zorg goed voor je gehoor.

Bekijk hier het bericht op de website van GAIN.

en op www.geengepiep.nl/oorwurm staan de film Oorwurm en de video met interviews.