Nieuwe uitzendingen contactlens talkshow van Bausch + Lomb gestart

De Academy of Vision Care van Bausch + Lomb maakt een nieuwe serie van drie uitzendingen van de populaire contactlens talkshow ‘De Tafel van Vier’. Presentator Eef van der Worp, internationaal contactlens expert, praat elke uitzending afwisselend met één van de Professional Relations Managers van Bausch + Lomb Harry Dickhoff of Tijl Van Mierlo én met een tweetal centrale gasten. Dit alles wordt muzikaal omlijst door gitarist Micha Sprenger. De eerste uitzending van de nieuwe serie heeft plaatsgevonden op maandag 14 juni. U kunt deze uitzending hier terugkijken.

Deze derde serie van ‘De Tafel van Vier’ staat volledig in het teken van onderwijs & praktijk in Nederland en België. De gasten zullen in discussie gaan over de thema’s zicht, comfort en gezondheid.

Zij zullen dit doen vanuit hun praktijkervaring, vanuit hun onderwijservaring en vanuit hun ervaringen als je overstapt van onderwijs naar de praktijk en andersom. Sluiten de contactlens en optometrie opleidingen in België en Nederland goed aan op de praktijk, zijn er lacunes en hoe kunnen praktijk en onderwijs elkaar helpen? Presentator Eef van der Worp zal de gasten uitdagen door dieper in te gaan op de uitkomsten van recente onderzoeken. Wat doet men met de uitkomsten en wie loopt daarbij voorop? Is het lesstof of praktijkstof? Doel van deze derde serie van ‘De Tafel van Vier’ is om een goed beeld te krijgen van de behoeften van de praktijk en het onderwijs als het gaat over de thema’s zicht, comfort en gezondheid: met welke ondersteuning en met welke producten kan Bausch + Lomb hierop inspelen?

In de eerste uitzending zullen Mario Pico van Van der Leeuw Optiek in Delft en Ann Pyck van Contactlens Studio Antwerpen met de gastheren praten. Wat ervaren zij als er een nieuwe medewerker of een stagiair bij hen binnenkomt. Sluit hun kennis voldoende aan bij de verwachtingen? Welke verbeterpunten zien zij en hoe geven zij feedback aan de opleidingen? Wat verwachten zij van het onderwijs en kunnen leveranciers daarbij een ondersteunende rol spelen?

De tweede uitzending richt zich geheel op het onderwijs. Aan tafel Viviane De Vries, uitvoerend directeur van de beroepsvereniging APOOB en lector aan de Hogeschool Odisee in Brussel en Henri Eek, docent optometrie aan de Hogeschool Utrecht.  Zij vertellen over de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Loopt onderwijs voorop, volgt het de markt of loopt het achter? Welke signalen krijgen zij uit de praktijk en kunnen ze daar ook daadwerkelijk op inspelen? Welke aandachtspunten zien zij zelf en hoe kunnen praktijk en leveranciers daarbij helpen?

De derde uitzending geeft een uniek inzicht in de ervaringen van twee professionals die een functie -overstap hebben gemaakt van onderwijs naar praktijk en vice versa. Jeroen Mulder was senior docent optometrie aan de Hogeschool Utrecht en stapte over naar de praktijk. Hij is nu werkzaam als manager specialisten bij het hoofdkantoor van Visser Contactlenzen in Nijmegen. Bianca Schut, voorheen werkzaam bij Menicon, is nu docent Optiek & Contactlenzen bij het Deltion College in Zwolle. Zij zullen ingaan op het samenspel tussen onderwijs en praktijk en uit eigen ervaring vertellen wat vakinhoudelijk de grootste verschillen zijn tussen praktijk en onderwijs. Waar zou meer aandacht voor mogen zijn en wat is minder relevant?

 

 

Online bijwonen van de uitzendingen

U kunt zich voor een of meerdere uitzendingen aanmelden via deze link:

ltmedia.webinargeek.com/de-tafel-van-vier-bausch-lomb-2021

U ontvangt na registratie een e-mail met daarin de link naar de uitzending. De uitzendingen duren ongeveer een half uur.

Uitzending maandag 28 juni, aanvang 19.30 uur. Contactlens skill, gezien vanuit het onderwijs. Met als centrale gasten Viviane De Vries en Henri Eek.

Uitzending maandag 5 juli aanvang 19.30 uur. Contactlens skills gezien vanuit de unieke combinatie onderwijs & praktijk. Met als centrale gasten Jeroen Mulder en Bianca Schut.