Hoorexpert ontzorgt!

Hoorexpert BV is vooral bekend als leverancier van hoorhulpmiddelen voor mensen met een auditieve beperking en als gecontracteerd zorgverzekeraars leverancier van wek- en waarschuwing, TV- en soloapparatuur.

Iets minder bekend is dat Hoorexpert zich ook bezighoudt met toegankelijkheid van openbare gebouwen en werkplekaanpassingen voor doven en slechthorenden.

Hoewel hierbij vaak alleen gedacht wordt aan communicatieoplossingen zoals soloapparatuur, een stemversterker of een ringleidingsysteem, wordt signalering van alarmsystemen en ontruimingsinstallaties met enige regelmaat vergeten.

Niet iedereen staat er altijd bij stil, maar mensen met een hoorprobleem lopen – buiten het verminderde verstaan –  soms tegen meer beperkingen aan, waar geen standaard oplossing voor lijkt te zijn.

Het niet kunnen waarnemen van signalen van intercomsystemen, brandmeldinstallaties, medische apparatuur, bedrijfsapparatuur en oproepsystemen in zorginstellingen zijn hier enkele voorbeelden van.

Werkplekaanpassingen kunnen worden vergoed door de zorgverzekering.  Met de technische, product- en marktkennis die Hoorexpert in huis heeft zoeken we samen met alle betrokken partijen naar mogelijkheden om de werkplek naar tevredenheid aan te passen.

Dit kunnen technisch gezien zeer uiteenlopende en interessante opdrachten zijn, variërend van het leveren van een aangepaste headset met ingebouwde ringleiding, tot het aanpassen van volledige wooneenheden voor doven, met intercomsystemen en ons wek- en waarschuwingssysteem gekoppeld aan de al aanwezige brandmeldinstallatie.

Hoorexpert beperkt zich hierbij niet tot een standaard productaanbod, maar stelt alles in het werk om maatwerk te leveren, waarbij wij het zoeken naar en zelf ontwikkelen van technische oplossingen zeker niet schuwen.

Enkele mooie voorbeelden hiervan zijn een volledige installatie binnen De Gelderhorst Ede en Koninklijke Kentalis Sint Michielsgestel, diverse locaties van ODION waarbij we de appartementen hebben voorzien van signalering met koppeling aan de brandmeldinstallatie, of een studentenflat voor doven en slechthorenden in Amsterdam waarbij wij zelfs het volledige intercomsysteem geleverd hebben.

Regelmatig krijgen wij ook vragen vanuit ziekenhuizen of verzorgend personeel om een oplossing te vinden voor individuele zorgvragen.

Zo hebben we op verzoek van enkele eindgebruikers al een oplossing mogen maken aan nierdialyse-apparatuur en op verzoek van het UMCG te Groningen een koppeling aan beademingsapparatuur, zodat de dove patiënt gesignaleerd wordt als de apparatuur in storing schiet.

Neem voor meer informatie of bijzondere zorgvragen gerust even contact op met Hoorexpert.

HOOREXPERT

Importeur en groothandel van audiologische hulpmiddelen. Deskundig advies & training.

+31 (0)345 63 23 93

info@hoorexpert.nl

Gildenstraat 30

4143 HS Leerdam