Nederlanders hebben weinig vertrouwen in naleving AVG

Nederlanders maken zich meer zorgen over hun persoonlijke veiligheid dan vorig jaar. Nederlandse consumenten zijn meer bezorgd over ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van hun persoonlijke informatie. Meer dan de helft (54 procent) vindt bovendien dat Nederlandse bedrijven onvoldoende maatregelen hebben genomen om hun data te beschermen, zelfs nadat de AVG vorig jaar van kracht werd.

Dit blijkt uit de Unisys Security Index van 2019. “Hoewel Nederlanders zich meer zorgen maken over hun persoonlijke veiligheid online, blijkt tegelijkertijd dat zo’n gevoel van onbehagen onvoldoende is voor consumenten om ook bewust hun privacy online te managen”, stelt prof. dr. Ed Peelen, programmadirecteur van UvA masterclass Privacy The Next Step. “Hierdoor komt er een verantwoordelijkheid bij organisaties en overheden te liggen om de online veiligheid van burgers in Nederland te vergroten.”

‘Ver van m’n bed show’

Ook de bekende beveiligings- en privacyexpert Brenno de Winter ziet een grotere rol voor bedrijven en overheidsinstanties weggelegd: “Berichtgeving over datalekken, overheidscampagnes voor digitale risico’s en de aandacht voor de AVG hebben Nederlanders iets bewuster gemaakt van online gevaren. Toch blijft het voor velen een ‘ver van m’n bed show’ tot het moment dat ze daadwerkelijk slachtoffer worden. Tegelijkertijd zien we veel wantrouwen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens door bedrijven. Het is duidelijk dat organisaties aan zet zijn om dat vertrouwen te verdienen.”

Voor de Unisys Security Index van 2019 werden meer dan 13.000 consumenten in dertien landen ondervraagd, waaronder meer dan 1.000 in Nederland, om hun houding ten aanzien van een breed scala aan veiligheidsgerelateerde kwesties te meten. Op basis van de feedback werd vervolgens een index berekend met een score van nul tot 300, waarbij 300 het maximale niveau van bezorgdheid is. Lees het hele artikel op Executive-people.nl..

Heeft u hulp nodig met het de samenstelling van uw persoonlijke AVG map?

Optitrade kan u helpen! Inmiddels hebben zo’n 100 Optitrade klanten gebruik gemaakt van deze service. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.

Bron: Executive-people.nl, 2019 door Wouter Hoefnagel