Nieuws over bonusberekening

Dinsdagavond 31 maart is de voorschotbonus Q1 -2020 verstuurd naar de optiek klanten. Optitrade heeft 90% van de opgebouwde bonus uitgekeerd t/m advies 729. Hiermee willen we zoals eerder aangegeven de ondernemers ondersteunen en eerder extra financiële ruimte bieden.

De bonus zal verrekend worden met het advies 730 van as. vrijdag 3 april en woensdag 8 april geïncasseerd en/of uitbetaald worden.