Audiologie scoort in oktober 2019 hoger dan in 2018

Op landelijke niveau zien we dat in oktober een betere omzet werd behaald dan in dezelfde maand vorig jaar, maar de marktgroei in 2019 tot nu toe valt met 2.8% lager uit dan enkele maanden terug. Binnen Optitrade zien we in de aantallen een daling ten opzichte van oktober 2018. Dit wordt deels veroorzaakt door consignment bij onze klanten. We horen echter positieve geluiden: de agenda’s staan vol en de eindsprint van 2019 is ingezet! De verdeling in ZN-categorieën is als volgt:

Januari t/m Oktober 2019
Categorie Gain marktcijfers Optitrade
Markt 2019 Markt 2018 Okt. 2019
ZN categorie 1 0% 0% 0%
ZN categorie 2 2% 2% 2%
ZN categorie 3 33% 38% 32%
ZN categorie 4 26% 26% 19%
ZN categorie 5 21% 20% 13%
Vrije Markt 18% 14% 34%

Bent u benieuwd naar uw eigen verdeling in de categorieën?

Neem dan contact op met Olaf Schuurmans, Manager Audiologie, via E: o.schuurmans@optitrade.nl.