Oktober: wisselende omzetcijfers in optiek

De twee belangrijkste indicatoren voor de verkoopcijfers in optiek zijn die van contactlenzen en glas; en deze lieten in oktober geen positief beeld zien.

Des te opvallender waren de grote verschillen per winkel: sommige ondernemingen lieten een stijgende omzet zien, terwijl anderen geconfronteerd werden met onverwachte dalingen. De oorzaken van deze verschillen hebben we nog niet kunnen analyseren. Wat we wél weten, is dat oktober 2018 juist een topmaand was.

Oktober 2019 betekent een daling in glas met 0,4% in geld en 6,5% in aantallen. Dit betekent dat de zelfstandige opticiens wederom duurdere en meer kwalitatieve glazen verkochten, maar minder volume.

Wanneer we kijken naar de resultaten in 2019 tot nu toe, hebben we een stijging bereikt van 3,0% in geld, tegenover een daling van 1% in volume. De categorie contactlenzen liet in oktober een teruggang zien van 2,3% in geld, maar voor het gehele jaar tot nu toe staat een stijging van 3,6% genoteerd. In vergelijking met de andere maanden van 2019 was oktober een goede maand; afgaande op het resultaat in oktober 2018 viel de maand echter tegen.

Wilt u uw eigen cijfers vergelijken met deze landelijke cijfers?

Neem dan contact op met uw accountmanager: