Ondernemers moeten flink aan de slag | KwartaalUpdate Retail & Groothandel

De retail- en groothandelssector is in fundamentele transitie door veranderingen in klantgedrag, demografie, concurrentie en technologie. Om spelers in deze sectoren te helpen en te inspireren, publiceren we regelmatig over de kernthema’s van de sectoren en de gevolgen daarvan voor de strategie van retailers en groothandels. In aanvulling op de maandelijkse Retail Update die gericht is op actualiteiten in de retailsector, publiceren we ieder kwartaal een KwartaalUpdate waarin we ingaan op voor zowel retail als groothandel belangrijke thema’s.

Management samenvatting van deze 4e KwartaalUpdate Retail & Groothandel

De overkoepelende boodschap van deze KwartaalUpdate is dat er ook in de huidige, uitdagende marktomstandigheden kansen zijn voor retailers en groothandelaren, maar dat het inspelen hierop wel de nodige inspanningen vergt. Dit wordt uitgewerkt in een aantal onderwerpen die als volgt kunnen worden samengevat:

  • Er is nog steeds sprake van groei in de groot- en detailhandel, maar de vooruitzichten verslechteren over een breed front.
  • Winkeliers moeten in actie komen om de relevantie van hun formule en winkelgebied te verbeteren en om digitalisering naar een acceptabel niveau te brengen. Snelheid is daarbij nodig want de markt wacht op niemand.
  • Het waardewiel biedt kansen voor retailers en groothandels. Onderscheidend vermogen, samenwerkingsvaardigheden en lef zijn essentieel om die kansen te benutten. Soms zijn nieuwe impulsen nodig.
  • Duurzaamheid biedt kansen voor retailers en groothandels. Het verkrijgen van een License to Operate, transparantie en het benutten van businesskansen zijn belangrijke elementen daarbij.
  • Investeren in service is beter dan oorlog voeren op prijs. Een voorbeeld uit de Amerikaanse retailsector is daarbij illustratief en inspirerend.

Er is nog groei, maar vooruitzichten verslechteren over een breed front

Voor de detailhandel zijn het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid belangrijk. Beide indicatoren dalen sinds mei 2018 gestaag. De groei van de groothandel is afhankelijk van de economische groei. Het CPB gaat in haar septemberprognose uit van een lagere groei in 2020 in vergelijking tot 2019. De internationale handelsoorlog en de Brexit zijn belangrijke risico’s. De te verwachten druk op de omzet van groothandels en retailers kan ook leiden tot margedruk die extra gevoed wordt door de versterkte concurrentie. In combinatie met kostenstijgingen, onder meer door CAO’s en de Wet Arbeidsmarkt in Balans, heeft dit een sterke negatieve invloed op de winstgevendheid van ondernemers.

Snelheid vereist; de markt wacht op niemand

De Rabobank maakt zich steeds meer zorgen over het feit dat veel te weinig winkeliers echt in actie willen of kunnen komen. Zeker
voor zelfstandige retailers worden de uitdagingen steeds groter. De concurrentie neemt toe en de relevantie van veel winkels en
formules neemt qua bereik en aanbod af. Dat geldt ook voor veel winkelgebieden waardoor de waarde van winkelvastgoed onder
druk staat. Als je online alles kan kopen wat je wilt, moet je goede redenen hebben om je kostbare tijd, moeite en geld te besteden
aan een winkelbezoek. De tijd van middelmaat is allang voorbij en alleen de allerbeste winkeliers zullen nog een toekomst hebben.

Veel winkels en winkelgebieden niet relevant genoeg

Vanuit dalende omzetten en aanloop in de winkelstraten is in veel plaatsen in Nederland de huur van winkelpanden sterk afgenomen.
Recente ontwikkelingen bij vastgoedbeleggers laten zien dat zelfs in grote steden en populaire winkelgebieden de huren dalen. In de
afgelopen jaren sloten al veel winkels hun deuren maar desondanks daalde de leegstand in Nederland. Tussen 2015 en 2019 zijn veel
leegkomende winkels gevuld met horeca en dienstverleners of omgebouwd naar woningen. Vooral kleine tot middelgrote steden
hebben het zwaar. Zij missen het ruime aanbod en daarmee de aantrekkingskracht ten opzichte van grote steden. Met alleen het
aanbod voor de lokale gemeenschap redden ze het niet.

Digitalisering is ver beneden maat

In een wereld waar elke klantreis begint met een mobiele telefoon, is het cruciaal dat ondernemers online vind- en zichtbaar zijn. In
Nederland zijn ruim twee miljoen websites waarvan een schokkende ruim tachtig procent ongeschikt is voor mobiele apparaten. Een
gemiste kans. Een goede website is de minimale eerste stap voor slimme ondernemers. Ondernemers kunnen zich via software als
Pagewize heel simpel aan de hele wereld presenteren met relevante, up-to-date informatie vanuit een website die volledig responsive
is (geschikt voor laptop, tablet en mobiel) en heel makkelijk SEO-geoptimaliseerd (vindbaar voor de zoekmachines) kan worden.

Lees hier meer over de kwartaalupdate Retail & Groothandel

Bron: Rabobank