Ondersteuning en betaaladviezen

Om de druk op de financiële situatie van haar klanten te verlichten, heeft Optitrade besloten de bonusberekening van het eerste kwartaal reeds begin april te gaan draaien, zodat u uw bonus 2-3 weken eerder ontvangt dan gebruikelijk.

Daarnaast heeft Optitrade met een aantal leveranciers een speciale regeling getroffen waarover wij de klanten individueel zullen informeren. Met een aantal andere leveranciers vindt momenteel overleg plaats over extra ondersteuning.

Wij van Optitrade blijven zoeken naar middelen om u als klant te ondersteunen in deze uitdagende periode. We houden u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen via onze website en nieuwsbrieven.