Praktische adviezen voor de optiekondernemer van NUVO en ANVC

Het voltallige bestuur van de NUVO heeft maandagmiddag overlegd over de situatie rondom het coronavirus. Optiekondernemers hebben veel vragen over de maatregelen die ze moeten nemen. Naar aanleiding van het overleg heeft het bestuur in samenspraak met de ANVC een protocol opgesteld. Dit protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en biedt praktische adviezen over hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan.

Lees hier meer over de adviezen van NUVO en ANVC.