Ondersteuning en betaaladviezen

Samen met een aantal grote leveranciers en Centrop zoekt Optitrade een manier om de komende weken de druk op de financiële situatie van onze ondernemers te verminderen.

Momenteel zoeken we intern naar middelen en wegen hoe we dat het beste kunnen vormgeven en hoe de afwikkeling nadien moet plaatsvinden. We verwachten aan het einde van deze week een concreet plan van aanpak te communiceren.

Bovendien willen we alle ondernemers wijzen op andere methoden om kosten te beperken, zoals overleg met de verhuurder over tijdelijke huurverlaging, uitstel van betaling en het aanvragen van werktijdverkorting via het UWV.

Voor meer informatie over de verruiming van de BMKB verwijzen wij u graag naar de website van de overheid.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld