Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Hiermee wil de minister bereiken dat medewerkers meer zekerheid krijgen op de arbeidsmarkt. Optitrade partner Payned payrolling heeft de wet uitgewerkt op 7 hoofdlijnen Hieronder een overzicht:

  1. Het aantal contracten voor bepaalde tijd gaat naar 3 contracten in 3 jaar. Daarna heeft een medewerker recht op een vast contract.
  2. Wanneer een medewerker 12 maanden als oproepkracht heeft gewerkt, dan moet de werkgever in maand 13 verplicht vaste uren aanbieden. Dit is minimaal het aantal uren die de medewerker in de eerste 12 maanden gemiddeld heeft gewerkt.
  3. Oproepcontracten en alle contracten voor bepaalde tijd worden 5% duurder dan contracten voor onbepaalde tijd met een vast loon en vaste uren.
  4. Een medewerker die contract heeft voor onbepaalde tijd met vaste uren en een vast periodeloon, valt onder de lage premie. Als deze medewerker op jaarbasis meer dan 30% afwijkt van de afgesproken contracturen, valt de medewerker met terugwerkende kracht onder de hoge premie. De belastingdienst corrigeert de werkgeverspremies altijd achteraf.
  5. Medewerker kunnen vanaf hun eerste werkdag aanspraak maken op de transitievergoeding. Dit geldt voor alle medewerkers. Dus ook jonge medewerkers en medewerkers die nog in hun proeftijd zitten.
  6. Medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 48 uren per periode werken, vallen altijd onder de lage premie. Dit geldt ook voor alle BBL-leerlingen
  7. Medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar en in een periode meer werken dan 48 uren, vallen voor die betreffende periode onder de hoge premie.

Wilt u aanvullende informatie over de WAB, neem dan contact op met Optitrade of download het gratis whitepaper op https://payned.nl/wetarbeidsmarktinbalans. Voor en persoonlijk implementatieadvies neemt u contact op met:

Payned payrolling

Sander Bennink

s.bennink@payned.nl

0522 746 746

06 488 000 96