StAr ontving de afgelopen weken serieuze signalen uit de branche dat zorgaanbieders niet langer aan de kwaliteitsnormen kunnen voldoen

De naleving van de kwaliteitseisen vergt substantiële inspanningen van de audicienbedrijven, zowel qua investeringen als qua personele inzet om de voorgeschreven handelingen goed te kunnen uitvoeren. Dit kan alleen wanneer daar een verantwoorde vergoeding tegenover staat. De afgelopen weken bereikten ons serieuze signalen uit de branche dat zorgaanbieders – door het contracteerbeleid van zorgverzekeraars inclusief verder teruglopende vergoedingen – niet langer aan de kwaliteitsnormen kunnen voldoen.

Door middel van deze brief brengen we deze ontwikkelingen onder uw aandacht, ook omdat het zekerstellen van kwaliteit, mede gezien het bepaalde in Paragraaf 3.2 Zorgverzekeringswet, ook in uw belang is. Het is niet in het belang van verzekerden wanneer de bestaande kwaliteit van de hoortoestelverstrekking wordt uitgehold. Het is ook niet in het belang van verzekeraars wanneer er een vergoeding wordt verstrekt en het hoortoestel vervolgens niet gedragen wordt, omdat het niet op de juiste wijze is aangepast.

We willen u dan ook oproepen om bij uw activiteiten de uiterste zorgvuldigheid te betrachten en een op kwaliteit gericht beleid toe te passen met een basisvergoeding die het zorgaanbieders vandaag én morgen mogelijk maakt om een houdbare, toegankelijke en betaalbare hoorzorg te realiseren.

Lees het hele bericht hier.