Verruiming van de spelregels van Zorgverzekeraars Nederland voor het leveren van Hoorzorg

Onderstaand treft u de verruiming aan van de spelregels van Zorgverzekeraars Nederland voor het leveren van Hoorzorg. Deze verruiming gaat in op 22 oktober 2020 en loopt tot 1 december aanstaande.

 1. Triage door de audicien toestaan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Een afzonderlijke beloning hiervoor is wat ons betreft niet aan de orde aangezien deze kostenverhogend voor het zorgstelsel als geheel zou werken.
  ZN: Niet akkoord. Voor de opleving van COVID-19 wordt niet afgeweken van de richtlijn van het NOAH-protocol, deze veldnorm is wat ons betreft essentieel binnen het protocol.
 2. Het verlengen van de geldigheidsduur van een bestaand voorschrift met 3 maanden (of meer) als een controlemeting geen noemenswaardige achteruitgang laat zien.
  ZN: Akkoord zolang de status quo geldt. Indien de geldigheidsduur van het voorschrift afloopt gedurende de periode dat de RIVM beperkingen gelden, kan de geldigheidsduur eenmalig verlengd worden met 3 maanden.
 3. Het rechtstreeks kunnen verwijzen naar de tweedelijns hoorzorg.
  ZN: Akkoord. NB. Als het gaat om een gehooraandoening mag verzekerde voor aanvang van de behandeling ook door een triage-audicien verwezen worden naar een KNO-arts.
 4. Het loslaten van de vereiste voor een verplicht recept van een voorschrijver voor overige hoorhulpmiddelen (OHH), als er al aanspraak gemaakt kan worden op een hoortoestel. Wij zijn overigens wel van mening dat contractuele afspraken omtrent machtigingsaanvragen hierbij in stand moeten worden gehouden en dus niet kunnen vervallen. Het controlemechanisme van de machtigingsaanvraag is een effectief gebleken methode om doelmatigheid van de voorgestelde hulpmiddelen te toetsen.
  ZN: Niet akkoord.

Bron: CVZA