Werken met Sectorplan Optiek en Coronaprotocol Audiologie

In mei dit jaar is het Sectorplan Optiek in werking getreden. In dit protocol worden de minimale vereisten voor veilige optiek beschreven. Helaas is in de praktijk gebleken dat niet iedereen zich houdt aan de gegeven adviezen. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus is het extra belangrijk om te focussen op continuïteit in de optiekbranche. Wanneer we samen de adviezen uit het Sectorplan Optiek naleven, is de kans op nieuwe besmettingen kleiner.

Dit bericht werd deze week ook vermeld in de nieuwsbrief van NUVO. Lees hier meer over het Sectorplan Optiek. Hier kunt u de laatste versie vinden van het Sectorplan.

Ook voor de audiologiebranche is het van belang dat er extra aandacht wordt besteed aan het coronaprotocol nu het aantal besmettingen weer oploopt. De richtlijnen voor dit protocol kunt u hier terugvinden.