Nieuwe richtlijnen audiologie

Het NAVB, CVZA, Hoorprofs en de Kwaliteitaudiciens hebben een update gepubliceerd over het coronaprotocol. In onder andere het persbericht van 11 juni staat dat er vanaf 15 juni een geactualiseerd Protocol is vastgesteld. Enkele uitgangspunten die hierin worden genoemd zijn dat hoorzorg waar mogelijk op afstand plaats zal vinden en dat alle medewerkers  een dagelijkse COVID-19 check doen voordat zij naar hun werk gaan. Daarnaast is er een formulier opgesteld met een gezondheidscheck voor personeel en klanten.

Lees hier de documenten: