Complete bedrijfsverzekering voor opticiens, audiciens en juweliers

Als ondernemer streeft u ernaar uw bedrijf gezond te houden. In dit streven loopt u risico’s. Uw bedrijf is niet alleen aan veranderingen onderhevig, maar u krijgt ook te maken met steeds wisselende omstandigheden, wetten en regels. Het vergt de nodige flexibiliteit om hier voortdurend op in te blijven spelen. Al decennia lang werken wij samen met Optitrade. Voor u betekent dit dat u onder andere gebruik kunt maken van de speciaal voor u als Optitrade-opticien, -audicien en juwelier ontwikkelde bedrijfspolis.

Bedrijfsschade
U kunt niet verder werken als gevolg van een schade aan de inventaris en/of opstal maar moet wel de vaste lasten blijven betalen en tegelijkertijd maakt u
verlies. Deze rubriek verzekert de derving van netto winst en het doorgaan van vaste lasten.

Goederen en inventaris
Uw meubilair en voorraad worden verzekerd onder deze rubriek. Voorbeeld: U lijdt schade omdat er brand is ontstaan door kortsluiting.

Huurdersbelang
Vergelijkbaar met schade aan goederen en inventaris, vergoedt onze polis ook de schade aan de door u zelf aangebrachte aanpassingen en verbeteringen
van uw gehuurde pand.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Deze verzekering verleent dekking tegen schade die door werknemers, cliënten of willekeurige derden geleden wordt en waarvoor u als bedrijf aansprakelijk bent. Onder schade wordt verstaan: beschadiging van goederen, verloren gaan van goederen, letselschade en schade als gevolg van overlijden. Ook door u toegebrachte schade aan de ter reparatie aangeboden brillen, lenzen en gehoorapparatuur.

Elektronica
Elektronische apparatuur die normaliter deel uitmaakt van uw zaak is meeverzekerd. Dit betreft apparatuur zoals oog- en hoormeetapparatuur, kassasystemen, klimaatregeling, pinautomaten, beveiligingspoorten en inbraakalarmering. Deze dekking is nog uitgebreider dan de inventarisverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als zelfstandig ondernemer kunt u geen aanspraak maken op wettelijke regelingen. Wij inventariseren graag met u of u over afdoende middelen en mogelijkheden beschikt om uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid op peil te houden.

Glas
Glasschade, inclusief belettering, is binnen de Optitradepolis standaard meeverzekerd.

Geldverblijf, -vervoer, -fraude en -ongevallen
De zeer brede geld- en fraudedekking op de Optitradepolis dekt naast contant geld in uw bedrijf ook het vervoer tussen uw bedrijf, huis en bank (zowel het
geld zelf als een ongevallendekking) alsmede fraude door eigen medewerkers en het in ontvangst nemen van vals geld.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Optitrade Retailgroep via +31 (0)30 634 31 32 of info@optitrade.nl.
Wanneer u vragen heeft of u wilt een toelichting of een offerte ontvangen, neemt u dan gerust contact op met de adviseurs van Van Breda Bedrijvenadviesgroep. Zij zijn bereikbaar per telefoon: +31 (0)30 607 07 30 en per e-mail: zorg@vanbredanl.com. Of kijk op www.vanbredanl.com.