HOORvragenlijst als invulbare pdf

Verschillende malen is de stichting gevraagd de HOORvragenlijst als invulbare pdf ter beschikking te stellen. Het voordeel daarvan is dat er geen grote hoeveelheden papier meer nodig zijn. De gedachte is daarbij vaak dat de audicien de vragenlijsten opstuurt (via mail) aan de cliënt, en dat deze die thuis invult. Daarna stuurt de cliënt ze terug naar de audicien. Of nog anders: de audicien vraagt de cliënt de lijst in de winkel in te vullen op een computer. Kortom: zo’n invulbaar formulier kan praktisch zijn, ook in corona-tijden.

AVG: opgelet:
We hebben te maken met privacywetgeving. Alle organisaties en ondernemingen moeten voorkomen dat er ‘datalekken’ kunnen ontstaan. Ook het in handen krijgen van een enkel formulier zoals de AVL is een datalek. Tenminste: als de gegevens herleidbaar zijn tot een concrete persoon.

Geen naam, maar een unieke code
Om die herleidbaarheid te voorkomen kunnen op de vragenlijst geen namen worden ingevuld. Wel is er een codeveld opgenomen.

Het werkt zo: u geeft de client (telefonisch, of in de winkel) een unieke code mee. De audicien noteert welke code  aan welke client is verstrekt. De client noteert die code op het formulier. Wanneer de audicien de vragenlijst per mail ontvangt, dan kan hij door vergelijking van de code met de lijst constateren welke client bij welke code hoort.

De audicien kan zelf een nummersysteem bedenken. Ter extra verificatie is op de vragenlijst ook de geboortedatum en het geslacht opgenomen. Aan de hand daarvan kan de audicien een extra check doen of de vragenlijst aan de juiste persoon is gekoppeld.

Hieronder alle beschikbare documenten:

20200516 Anoniem Hoorvagenlijst POST invulbare pdf

20200516 anoniem HOORvragenlijst PRE bij hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 – invulbare pdf

20200516 toelichting bij anonieme HOORvragenlijst invulbare pdf