Audiciens hervatten dienstverlening met Protocol Veilige Hoorzorg

De audicienwinkels gaan weer volledige hoorzorg leveren, vanzelfsprekend in alle zorgvuldigheid en veiligheid. De koepelorganisaties, waarbij zowel de ketenbedrijven als de zelfstandige audicienwinkels zijn aangesloten, hebben hiervoor gezamenlijk het Corona Protocol Veilige Hoorzorg opgesteld en voorgelegd aan het RIVM.

In Nederland zijn ongeveer 800.000 tot 900.000 mensen afhankelijk van een goed werkende hooroplossing. Zeker in de huidige corona-crisis is het horen en toegang hebben tot informatie van essentieel belang. Bovendien is het voor slechthorenden nu extra van belang te kunnen blijven communiceren met familie en vrienden via sociale media en telefoon, om te voorkomen dat zij in een isolement terechtkomen. En vanzelfsprekend moeten de mensen in cruciale beroepen gegarandeerd zijn van een werkend hoortoestel om hun werk goed uit te kunnen blijven voeren. Omdat slechthorenden in deze crisistijd een beroep moeten kunnen blijven doen op adequate hoorzorg, staan audiciens op de lijst van cruciale beroepsgroepen in het kader van COVID-19.

Na de corona-uitbraak zijn audiciens vrijwel volledig gestopt met handelingen binnen de 1,5 meter. Door het hanteren van het Corona Protocol Veilige Hoorzorg dat nu is opgesteld, is het mogelijk de volledige hoorzorg te herstarten op een veilige manier voor de cliënt en voor de medewerker. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van de Europese koepel voor audiciens, AEA, en omvat strikte richtlijnen ten aanzien van hygiëne en het gebruik van beschermingsmiddelen.

Waar mogelijk houden medewerkers 1,5 meter afstand. Handelingen binnen de 1,5 meter, zoals het controleren van het oor en het aanmeten van oorstukjes, worden uitgevoerd op afspraak en na een screening bij de cliënt of er sprake is van symptomen die kunnen duiden op corona. Bij de handelingen binnen de 1,5 meter maken de audiciens gebruik van een mondkapje en handschoenen. Na elke klant wordt de apparatuur en de hoortest-cabine gedesinfecteerd.

De volledige tekst van het protocol vindt u hier. Het triage-formulier vindt u hier.