Audiciens voorrang bij testen

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot. Aangezien hoorzorg onder de Zorgverzekeringswet valt, kunnen ook audiciens tot de doelgroep behoren voor het testen met voorrang.

Alleen (leerling-)audiciens komen voor deze regeling in aanmerking. Vervult u een andere functie binnen de winkel of het servicekantoor, dan komt u niet in aanmerking voor het versnelde corona-test traject.

VWS heeft officieel aangegeven dat (leerling) audiciens ook tot de doelgroep behoren voor het testen met voorrang. Zij moeten dan ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Klachten hebben die bij het coronavirus kunnen passen (zie onderstaand) en
 • Essentieel zijn voor de directe patiëntenzorg en continuïteit van de zorg, en
 • Niet vervangbaar zijn door een collega.

 

Er mag geen onnodig gebruik gemaakt worden van de regeling. Belangrijke beoordeling is hierbij de directe patiëntenzorg in gevaar komt als zij niet werken en of zij niet vervangbaar zijn door een collega.

Neem altijd contact op met XX of XX

Hierna krijgt u een verklaring gemaild voor de GGD.

Voldoet u als (leerling)audicien aan bovenstaande criteria? Bel dan het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. De GGD medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet. Houdt u BSN-nummer bij de hand. De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar u u kunt melden voor de test en vertelt welk bewijsstuk dient mee te nemen naar de testafspraak.

De testlocatie en de gang van zaken

 • Binnen elke GGD-regio is er minstens 1 testlocatie waar u met prioriteit getest kunnen worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie.
 • Waar mogelijk wordt u dezelfde dag in de ochtend getest en ontvang u in de avond de testuitslag.
 • U blijft thuis totdat u de testuitslag krijgt en verlaat alleen uw huis voor de testafspraak.
 • Bij de testlocatie moet u uw identiteitsbewijs laten zien en het bewijsstuk waarmee u aantoont dat u in de zorg werkt samen met een recente loonstrook. U mag deze bewijsstukken op papier tonen of via uw telefoon.

Thuisblijven totdat de uitslag bekend is

Blijf thuis vanaf het moment dat uw klachten hebt en tot u de uitslag weet. U mag niet naar het werk, school, of de winkel. U en uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft u naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan moeten uw huisgenoten ook thuisblijven, ook als zij zelf geen klachten hebben.

Let op: verergeren uw klachten voordat je de uitslag hebt? Neem dan altijd contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. Bel bij levensbedreigende spoed met 112.

Negatieve uitslag corona

Is de uitslag negatief? Dan had u op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. U hoeft uw omgeving niet te laten weten dat je getest bent.

Opnieuw klachten na negatieve uitslag

Krijgt u opnieuw klachten die lijken op corona of worden uw klachten erger? Blijf dan thuis en laat u opnieuw testen.

Positieve uitslag corona

Blijkt uit de test dat u corona heeft? Dan wordt u gebeld door een GGD-medewerker voor het bron- en contactonderzoek. U hoort van de GGD wat u moet doen, zoals thuis in isolatie gaan. Ook uw huisgenoten blijven 10 dagen thuis in quarantaine.  Het is belangrijk dat u zelf uw huisarts, werkgever en/of bedrijfsarts informeert.

Naast de geldende COVID 19  richtlijnen die tijdens uw werk, zie bijgaand, gelden staan onderstaand de symptomen waarbij er een test afgenomen moet worden. Hanteer daarnaast ook in de privé situatie altijd de overheidsmaatregelen die gelden. Ook u heeft een verantwoordelijkheid in deze periode.

De symptomen passend bij COVID-19 zijn:

 • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • hoesten; en/of
 • benauwdheid en/of
 • verhoging of koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Volg de richtlijnen van de overheid en de branche.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het CVZA.
info@cvza.nl.