AVG: Als verwerkingsverantwoordelijke blijft u verantwoordelijk voor de verwerkingen die u uitbesteedt

Als opticien/audicien blijft u verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u verwerkt, ook al schakelt u een andere organisatie in om persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor het uitbesteden van de boekhouding of door gebruik te maken van een cloud-dienst die persoonsgegevens opslaat. Uw klanten, patiënten, burgers etc. hebben hun persoonsgegevens met úw organisatie gedeeld. Het is dus logisch dat u hun persoonsgegevens niet zomaar met een willekeurige organisatie mag delen.

Rol verwerkers

Dat u verantwoordelijk blijft voor de verwerkingen die u uitbesteedt, wil niet zeggen dat verwerkers geen verantwoordelijkheden hebben. Ook zij vallen onder het toezicht van de AP.

Specifieke eisen voor verwerkers

Wilt u samenwerken met een verwerker? Dan moet u voldoen aan een aantal specifieke eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Lees hier meer over.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl