De optiekmarkt blijft achterlopen

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief al vermeld over de landelijke (GfK) optiekcijfers is er een lichte teruggang in de omzet in de optiekmarkt.

De november cijfers binnen Optitrade onderschrijven dit helaas weer.

Met een 3% lagere omzet in glas (- 5% in aantallen) lijkt de economische crisis ook invloed te hebben op de optiekmarkt.

Over het gehele jaar gemeten zien we een lichte stijging in geld (0,3%) en een daling in volume (4%).

De contactlenzen laten een beter beeld zien met een stijging van meer dan 6% over de eerste 11 maanden.

Begin januari zullen we met een compleet overzicht komen in alle categorieën.