Een frisse start

In de periode dat onze samenleving op slot zat als gevolg van COVID-19, hebben wij de tijd nuttig besteed. Enerzijds aan het managen van de effecten van de lockdown, anderzijds aan het maken van toekomstplannen.

We zitten in de afrondende fase van twee nieuwe projecten, waarover we binnenkort meer kunnen vertellen.

Maar nog heel even terug naar de lockdown. Onze focus lag voortdurend op de continuïteit en het openhouden van optiek- en audiologiebedrijven en het ondersteunen van initiatieven die daarin werden genomen. Zo heeft Optitrade bijgedragen aan het Sectorplan Optiek en hebben we richting de overheid mee-gelobbyd voor het openhouden van de winkels.

Intern hebben we ons gericht op kostenbesparing en het tijdelijk terugbrengen van activiteiten.

Intussen hebben we in december 2020 de samenwerking met Essilor International beëindigd en konden we onze blik richten op een nieuwe toekomst -ook op die van Optitrade Logistiek Centrum (OLC Groep B.V.).

OLC wordt momenteel volledig geherstructureerd: zowel op het gebied van IT en logistiek als waar het gaat om de fysieke distributie en samenstelling van het team.

Op basis van de uitkomsten van het grote Optitrade-klantonderzoek dat we vorig jaar hebben gehouden, zijn we ons nog sterker gaan focussen op inkoop, het verder ontwikkelen en verstevigen van de lokale positie van onze opticiens en audiciens en een heldere communicatie richting onze klanten.

Ook zijn we bezig met het opnieuw opbouwen van onze buitendienst. We zoeken momenteel een nieuwe Accountmanager Optiek en Elisabeth Weiland gaat leidinggeven aan de gecombineerde buitendiensten van Optitrade en OLC.

Om onze missie -het versterken van de positie van de zelfstandige opticien en audicien- met succes te kunnen voortzetten, is het van groot belang dat we voortdurend op de hoogte zijn van wat er leeft bij u en in de markt. Die kennis vormt de basis van onze activiteiten.

Laat ons vooral weten wat belangrijk voor u is, wat u mist in onze services of wat u juist als prettig ervaart. Wij gaan heel graag een open dialoog met u aan. Dat kan telefonisch, via een videocall of – gelukkig mag het weer – face to face.

Op korte termijn hoort u meer over onze nieuwe projecten. Tipje van de sluier: het gaat om bijzondere activiteiten die uw positie nog verder verstevigen.

 

Jan Weber, Algemeen Directeur.