Informatiebeveiliging Optitrade Retailgroep/Optitrade Zorgdeclaraties voldoet aan strenge normering

Optitrade kan al haar deelnemende opticiens en audiciens absolute informatieveiligheid garanderen. Een officiële derde partij heeft in december 2019 vastgesteld dat Optitrade nog steeds conform de NEN 7510 werkt, de norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector in Nederland.

Optitrade voldoet hiermee aan het strenge eisenpakket 2020 van VECOZO (m.b.t. het declaratieplatform) en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese richtlijn die met ingang van 25 mei 2018 verplicht is.

Vanuit VECOZO werd Optitrade in 2017 verzocht te gaan werken conform NEN 7510 (de Nederlandse variant van ISO 27001). Optitrade wilde de informatiebeveiliging echter niet beperken tot haar zorgdeclaratieservice. Aangezien Optitrade op meerdere gebieden met vaak gevoelige data werkt, wilde de organisatie ook daarin absolute informatieveiligheid garanderen richting medewerkers, klanten, leveranciers en partners. De audit en de te nemen maatregelen zijn daarom organisatiebreed ingezet. Dit verplicht Optitrade te allen tijde gestructureerd en veilig te werken.

De NEN 7510-verklaring moet ieder jaar worden vernieuwd en dit betekent dat Optitrade jaarlijks een auditing ondergaat.

Opticiens en audiciens die klanten zijn van Optitrade krijgen hiermee de garantie dat op een veilige en gecontroleerde manier met hun gegevens wordt omgegaan. Dit is vastgelegd in een beleid dat is ondertekend door de directie. Optitrade is de eerste full service retailorganisatie die gegarandeerde informatiebeveiliging volgens deze strikte norm heeft bewerkstelligd voor de optiek- en audiologiemarkt.