Is de klim bij audiologie ingezet?

De marktcijfers (Gain) laten zien dat dit jaar t/m februari er een daling is van 6.7 % t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

De zelfstandige winkels bij Optitrade zitten hier nog net iets onder met -8.0 % in aantallen, maar wel met een vrijemarktaandeel van 28,5% waar dit landelijk 19,6 % is.

De cijfers over de maand februari alleen van de zelfstandige winkels bij Optitrade laten ook een positief beeld zien, want zowel de omzet als de aantallen zijn vergelijkbaar aan 2020, met zelfs een bescheiden stijging van 2.6% in de verkoopaantallen.

Wanneer deze trend zicht voorzet lijkt het weer de goede kant op te gaan.

En ondanks (of juist door) het slechte weer weet de klant u, als de lokale zelfstandige audicien, goed te vinden.