Kleine dip te zien voor Audiologie in mei 2021

De hele markt lijkt in mei een kleine dip te beleven, aantallen bleven achter maar de verhouding ZN en private markt is onder de Optitrade-klanten bleef gelijk in deze periode. Daarnaast  bleven de cijfers achter ten opzichte van de voorgaande maanden maar als we daarbij ook kijken naar de aantallen verkochte hoortoestellen t/m mei in 2021 dan is dit vergelijkbaar met voorgaande jaren.