Ontwikkelingen in de optiekmarkt in april 2021

Na een wisselvallig 1e kwartaal liet ook april verschillende indrukken achter. De omzetten waren beter dan in 2020 (logisch vanwege de strikte lockdown in dat jaar) maar ten opzichte van maart 2021 zagen we een teruggang.

Door deze bijzondere omstandigheden is het lastig vergelijken met afgelopen jaren, maar door deze landelijke cijfers kunt u als optiek ondernemer een paar lokale en algemene conclusies trekken ;

De like-for-like omzet van glas is in april t.o.v. maart met 9,0 % in omzet gedaald en ook met 9,0 % in aantallen.

Bij contactlenzen zien we ook een minder positieve ontwikkeling t.o.v. maart met – 7,6% in geld en loopt ook nog steeds in het geheel achter op 2020 (-8.0%).

De inkoop monturen en zonnebrillen groeit flink t.o.v. 2020 (+30%) maar dat is ook logisch aangezien de inkopen in 2020 na maart volledig stil vielen.

 

Mocht u een vergelijking willen maken met uw eigen cijfers neem dan contact op met uw eigen accountmanager zodat we deze kunnen vergelijken.