Meer inzicht in cijfers en marktontwikkelingen voor Optitrade klanten optiek

Om een goede benchmark voor zelfstandige opticiens op te kunnen zetten, besloot een groep van 12 optiekondernemers eind 2018 hun omzet- en bedrijfsgegevens iedere maand te delen met INretail.

Deze cijfers maken het mogelijk een goed beeld te creëren van de ontwikkelingen in de optiekmarkt in het algemeen en specifieke categorieën in het bijzonder.

De deelnemende opticiens kunnen hun cijfers vergelijken met de marktcijfers en waar nodig actie ondernemen.

Afgelopen week werden in Zeist de resultaten van kwartaal 1 gepresenteerd en besproken. Tijdens deze bijeenkomst werd inzichtelijk hoe de maanden zijn verlopen en welke verschillen de winkels onderling laten zien. Ook het aantal kassatransacties, het gemiddelde bedrag per transactie en de omzet per medewerker kwamen aan de orde.

Uiteraard worden de individuele cijfers vertrouwelijk behandeld. Dit is ook een van de redenen dat retailbureau INretail in de arm is genomen. INretail verwerkt voor diverse retailbranches marktcijfers en informatie over marktontwikkelingen en brengt op basis daarvan advies uit voor een optimale bedrijfsvoering.

De komende maanden worden de cijfers verder gespecificeerd en sluiten de laatste pilotdeelnemers aan, zodat we een nóg beter beeld kunnen krijgen. Onze opticiens houden we via de nieuwsbrief op de hoogte van de cijfers en conclusies.

Wilt u meer informatie over deze pilot? Neem dan contact op met uw Optitrade accountmanager.