Optiekcijfers voor het 1e kwartaal van 2022 laten een mooie ontwikkeling zien

Het eerste kwartaal van 2022 is goed verlopen, waarbij de grootste categorie glas de hoogste stijging laat zien, de contactlenzenomzet bleef wat achter.

De like-for-like omzet van glas is in het eerste kwartaal t.o.v. 2021 met 14,5% in omzet gestegen, maar in aantallen zagen we slechts een stijging van  1,3% (dat betekent opnieuw dat de gemiddelde prijs van een glas in deze periode is gestegen).

Ten opzichte van de gemiddelde maand omzet in 2021 was de omzet wel 2,4% lager. De verhoudingen in aantallen enkelvoudig / multifocaal zijn niet noemenswaardig gewijzigd (47/53%).

De omzet in contactlenzen is in omzet in het eerste kwartaal met 5% gestegen en gemiddeld is de omzet per maand ook hoger dan afgelopen jaar.

Vloeistoffen laten een mooie stijging zien van 18,4%.

 

De inkoop in monturen nam toe met 2% in omzet, maar daarentegen een daling in aantallen van 6%.

Dat de zomer er aankomst en we mooi weer hebben gehad zagen we in de zonnebrillen (inkoop) ; 13% stijging in omzet en 23% in volume.

 

Mocht u een vergelijking willen maken met uw eigen cijfers neem dan contact op met uw Elisabeth Weiland-Pap, Anouk Bruinink of Pim Foster zodat we deze kunnen vergelijken.

Het blijft lastig vergelijken door de lockdown begin 2021, maar door deze landelijke cijfers kunt u als optiek ondernemer een paar lokale en algemene conclusies trekken.