Audiologie webinar

Optitrade Audiologie Webinar

Op donderdag 9 juli om 12.00 uur vindt het allereerste Optitrade Audiologie Webinar plaats. Het thema dat centraal staat, is ‘Audiologievergoedingen van verzekeraars’.

De afgelopen maanden kregen de audiciens behalve de Covid-19 crisis ook nog een paar andere alarmerende berichten vanuit de zorgverzekeraars over zich heen. De vergoedingen van o.a. VGZ en CZ worden in 2021 flink verlaagd. De onzekerheid over het überhaupt doorgaan van de vergoedingen (mogelijk is er al een wijziging in 2022) neemt verder toe. Hoe kunnen we hier nu en in 2021 mee omgaan, hoe houden we onze audiologiewinkel renderend en hoe zullen de consumenten hier op reageren?

Drie bekenden uit de audiologiebranche delen hun kennis over dit onderwerp en gaan met de deelnemers van het webinar in gesprek. Olaf Schuurmans en Erik Knipscheer zullen in 45 minuten onder leiding van Pim Foster de ontwikkelingen doornemen en een mogelijk toekomstscenario voor u schetsen. Uiteraard is er aan het eind van het webinar een mogelijkheid voor de deelnemers om vragen te stellen.

Klik hier om in te schrijven.
(Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor dit Webinar voor klanten van Optitrade. Audiciens die geen klant zijn van Optitrade betalen €22,- voor een ticket. Het Webinar is uitsluitend toegankelijk voor audiciens.)

Verkoopprijzen sinds 2013 onder druk

Sinds 2013 staan de verkoopprijzen -in alle categorieën, ook in de vrije markt- onder druk.We hebben binnen de zorg te maken gehad met selectieve distributie. Zelfstandige audiciens konden met diverse zorgverzekeraars geen contracten meer afsluiten. Dit frustreerde niet alleen de verkoop aan klanten van deze verzekeraars, maar betekende ook lage verkoopprijzen binnen de categorieën -opgelegd door de zorgverzekeraars. Daarnaast gaven bepaalde ketens de ‘eigen bijdrage’ als korting en stuntten ze met acties die de prijzen nog verder onder druk zetten.

In de vrije markt doken nieuwe aanbieders op, die vaak online klanten aantrokken met lage prijzen. Ook eisten de zorgverzekeraars vijf jaar full service op hoortoestellen. Leg het allemaal maar eens uit aan de consument.  Gelukkig hebben de leveranciers de inkoopprijzen op een dusdanig niveau gebracht zodat zelfstandige audiciens het hoofd boven water konden houden.

Ondanks alle maatregelen wilden zelfstandige audiciens de kwaliteit blijven waarborgen en investeerden ze in apparatuur, interieur en opleidingen, om aan de voorwaarden van certificering te blijven voldoen. Gezien de prijzendruk en de hoge kosten is dit voor velen een grote uitdaging.

Covid-19

En toen was het 2020 en greep het Coronavirus om zich heen, waardoor veel audiciens genoodzaakt waren hun winkel te sluiten. Bij degenen die de winkel (gedeeltelijk) openhielden, kwamen na half maart en in april nauwelijks nieuwe klanten binnen. Zonder voldoende compensatie vanuit de overheid. Toen kwamen de berichten van twee grote zorgverzekeraars binnen over de nieuwe vergoedingen. Dat zal weer een aanpassing betekenen van het verdienmodel van de audiciens en vragen om de volgende aanpassing.

Als we alles in ogenschouw nemen, kunnen we met recht zeggen dat de audiciens flexibele en inventieve ondernemers zijn, die steeds weer antwoorden vinden op nieuwe situaties. Dat zal ook in 2021 weer gaan lukken. Maar laten we gezamenlijk bekijken hoe we dit het beste kunnen gaan doen.

Vooruit kijken naar 2021

Als we alles in ogenschouw nemen, kunnen we met recht zeggen dat de audiciens flexibele en inventieve ondernemers zijn, die steeds weer antwoorden vinden op nieuwe situaties. Dat zal ook in 2021 weer gaan lukken. Maar laten we gezamenlijk bekijken hoe we dit het beste kunnen gaan doen.

Tijdens ons Webinar willen we samen met u gaan kijken naar de prijzen in 2021, wat het juiste antwoord hierop is en wat Optitrade kan doen om u daarbij te hepen.

Heel graag tot 9 juli!

Klik hier om aan te melden.