Optitrade betaalservices 2.0 evalueert en ontwikkelt verder

Een van de pijlers van Optitrade is het bieden van optimale services en informatie aan haar optiek- en audiologieklanten. Om dit accuraat te kunnen doen, inventariseert Optitrade voortdurend waar de behoeften liggen en welke partijen daarin een ondersteunende rol kunnen spelen.

Momenteel werkt Optitrade aan de ontwikkeling van een systeem waarmee pakbonnen gecontroleerd kunnen worden in het winkelautomatiseringspakket (WAP), zodat items direct in voorraad worden gezet en een automatische controle met de facturen plaatsvindt. Optitrade is hiervoor een samenwerking aangegaan met Ocuco -verantwoordelijk voor de winkelpakketten Apollo en EyeStore- en Acousoft, het bedrijf achter Audicien Assist.

Administratieve efficiency

De vernieuwde betaalservices neemt opticiens en audiciens werk uit handen, terwijl ze tegelijkertijd een beter inzicht krijgen in hun cijfers. Dit is mede te danken aan de nauwe samenwerking met de optiek- en audiologieleveranciers. Tijdens het controleren van de pakbonnen kunnen items direct in voorraad worden geplaatst. Dit is bijzonder efficiënt én voorkomt invoerfouten van bijvoorbeeld serie- en itemnummers. Pascal Deklerck, ICT Manager bij Optitrade, voert nu de eerste testen uit.

Sturen op cijfers

Steeds meer ondernemers onderschrijven de noodzaak van sturing op actuele data. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelt Optitrade samen met Ocuco en Acousoft diverse dashboards met een combinatie van in- en verkoopinformatie van de eigen onderneming en de mogelijkheid deze te vergelijken met benchmarkinformatie.

Optitrade zorgt voor efficiency ook met Optitrade Betaalservices 2.0 de zelfstandige ondernemers en hun personeel, zodat zij de tijd en ruimte hebben om dat te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Daarbij ondersteund door relevante informatie die het eenvoudiger maakt om de juiste beslissingen te nemen.

Tijdens Optitrade Day (op 16 september 2019) en de regiobijeenkomsten volgt zullen verdere toelichting op de voordelen en mogelijkheden van de vernieuwde betaalservices.