RetailTrends: Waarom Winkels Waarde hebben

In een fysieke uitgave van het retailvakblad RetailTrends dat op 9 oktober is verschenen, hebben retailspecialisten Jos Voss en Olaf Zwijnenburg een artikel geschreven over het beter benutten van de mediawaarde van winkels: “Waarom Winkels Waarde hebben”.

In dit artikel wordt er onder andere gekeken naar hoe mediawaarde beter benut en ingezet kan worden om daarmee geld te verdienen door samen te werken.

Kernpunten

De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:

  • Tijdens de ‘consumentenreis’ wordt een consument met een bepaalde koopbehoefte geleidelijk geconverteerd naar een kopende klant en uiteindelijk naar een ‘promotor’ van het merk. Tijdens die reis krijgt de consument veel gerichte merkprikkels die voor merken mediawaarde hebben. Retailers worden hiervoor maar beperkt beloond, namelijk alleen vanuit de marge van het verkochte product. Er zijn dus kansen om die mediawaarde veel beter te benutten en om daar geld mee te verdienen
  • Retailers met een omnichannel model (winkels, webshop, mobiel, social, magazine) zijn in de unieke positie om via deze combinatie van kanalen een ‘totaalpakket’ met mediawaarde aan hun merkenpartners te bieden. Niet alleen winkels hebben mediawaarde, maar ook bijvoorbeeld klantenmagazines of klantcontacten via de website. Om de kansen die dit biedt te realiseren zijn drie zaken van belang:
    (i) mediawaarde moet een plaats krijgen in de strategie van de retailer (ii) de juiste mensen om het gesprek met merken aan te gaan over mediawaarde (iii) data om de mediawaarde te ondersteunen en te voorzien van tarieven
  • Ook voor kleinere retailers zijn er kansen, mits ze samenwerken. Ieder afzonderlijk zijn ze te klein om een betekenisvolle partner voor merken te zijn. Als zij de krachten bundelen, kan dit anders komen te liggen. Deze samenwerkingskansen kunnen door verschillende partijen worden opgepakt, waaronder franchisegevers, inkooporganisaties, retailserviceorganisaties en brancheverenigingen.

Lees hier het artikel.