Richtlijn voor audicienbedrijven tijdens de COVID-19 crisis

Op 13 december 2020 is de brancherichtlijn gepubliceerd door de Kwaliteitsaudiciens, Hoorprofs, de NVAB, en het CVZA.

Met de andere branchepartijen hebben ze de afgelopen week deze richtlijn nogmaals beoordeeld op de actualiteit. Waarbij is gekeken of er op basis
van nieuwe richtlijnen of inzichten vanuit de praktijk aanpassingen noodzakelijk waren. Ze hebben geconcludeerd dat de huidige richtlijn goed functioneert en dat er geen aanleiding is tot aanpassing van de richtlijn.

Bekijk hier de Richtlijn opschaling reguliere hoorzorg COVID-19 crisis_definitief.