Silhouette – Met de blik op de toekomst gericht

SILHOUETTE PAKT DE KLIMAATCRISIS AAN MET INITIATIEVEN OP HET VLAK VAN GROENE ENERGIE EN KOOLSTOFCOMPENSATIE

De klimaatcrisis bedreigt het leven zoals we dat kennen. Sinds het begin van de industrialisatie is het klimaat snel veranderd. De planeet warmt op en dat veroorzaakt extreem weer op wereldschaal. Silhouette neemt zijn verantwoordelijkheid tegenover de planeet ernstig. Als wereldmarktleider in randloze luxebrillen denkt het Oostenrijkse familiebedrijf op lange termijn, met de blik op de toekomst gericht. De premiumbrillen van Silhouette helpen mensen zich licht en zorgeloos te voelen. Ze openen de ogen voor nieuwe mogelijkheden – ook als het om duurzaamheid gaat.

Empowered by lightness: een visie voor de toekomst

Silhouette geeft graag het goede voorbeeld. Zo produceert het bedrijf zijn luxebrillen met 100 % klimaatneutrale groene stroom. Sinds september 2022 is de productie ook CO2-neutraal dankzij projecten om de koolstofuitstoot te verminderen en te compenseren. De afgelopen zeven jaar is het bedrijf erin geslaagd zijn koolstofvoetafdruk te halveren, onder meer door grote zonnepanelen te installeren op de daken van zijn productiefaciliteiten voor brillen. Op die manier wekt Silhouette zijn eigen zonne-energie op. Het bedrijf vervangt ook geleidelijk zijn voertuigen met verbrandingsmotor door elektrische en hybride alternatieven.

Gold Standard-project: een zonnepark met een vermogen van 6 megawatt

Alle uitstoot die Silhouette niet kan vermijden, compenseert het bedrijf door certificaten van Gold Standard-projecten te kopen. Het Oostenrijkse luxemerk richt zich daarbij onder meer op zonne-energie uit zuidelijke landen. Zo steunt het bedrijf in het eerste jaar een zonnepark met een vermogen van 6 megawatt in het Indiase Kolanupaka. Het park levert elk jaar 9.899 MWh aan schone energie aan het plaatselijke elektriciteitsnet, dat nu nog voornamelijk op fossiele brandstoffen werkt. Zo neemt de uitstoot van het land met 9.535 ton CO2e (CO2-equivalent) per jaar af. Het project verbindt verschillende zonneparken met het net, waardoor de uitstoot daalt, de luchtkwaliteit en de leefomstandigheden verbeteren en de lokale stroomvoorziening stabieler en duurzamer wordt. Dit zal het ook mogelijk maken een gezondheidscentrum voor vierhonderd mensen op te zetten en medische zorg aan te bieden in samenwerking met het nabijgelegen Kamineni-ziekenhuis.