Terugblik audiologie 2018: een goed inkoopjaar, behalve in december

In vergelijking met december 2017 zien we in december 2018 een sterke daling in het aantal ingekochte hoortoestellen voor de gehele markt. Ondanks de slechte cijfers in december, was 2018 een goed jaar met een eindtotaal van 315.595 ingekochte hoortoestellen. Een stijging van 4,5%.

In december 2018 werd er door zelfstandigen voor maar liefst 24% minder ingekocht dan in december 2017. De tegenvallende inkoop is voor een deel te verklaren door minder doorbelasting van hoortoestellen in consignatie. Vanwege de omzetstijging hadden de meeste zelfstandigen hun targets al gehaald en was extra doorbelasting niet noodzakelijk. Toch betekent dit een goed begin van 2019. Wat betreft de zelfstandigenmarkt zien we eveneens een gelijke groei in het aantal ingekochte hoortoestellen. Afgelopen jaar was er sprake van een totale stijging van 4,5 %. Chapeau!

Tot slot zien we een goede ontwikkeling in het vrije marktsegment, die in de markt gelijk is gebleven en over alle klanten van Optitrade gestegen is van 27% naar 31%. Gelijk aan het marktbeeld zijn categorie 4 en 5 gestegen ten koste van categorie 3, maar deze hebben de zelfstandigen ook benut ten gunste van de vrije markt.

December 2018 totaal
Categorie Gain marktcijfers Optitrade   Gain marktcijfers Optitrade
Markt 2018 Markt 2017 Dec. 2018   Markt 2018 Markt 2017 Totaal 2018
ZN categorie 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ZN categorie 2 1% 2% 2% 2% 2% 3%
ZN categorie 3 37% 38% 36% 38% 43% 33%
ZN categorie 4 30% 28% 18% 27% 24% 18%
ZN categorie 5 20% 17% 15% 20% 17% 14%
Vrije Markt 11% 14% 28% 14% 14% 31%

Hoe het staat met uw eigen verdeling in de categorieën kunt u opvragen bij Olaf Schuurmans, Manager Audiologie, via E: o.schuurmans@optitrade.nl.

Let bij de diverse zorgverzekeraars op uw verdeling!