Optitrade past informatiebeveiliging aan op nieuwe veiligheidsnorm

Onlangs is de vernieuwde versie van de norm NEN 7510 geïntroduceerd. Het hoofddoel van deze norm is de beveiliging van informatie. Dit krijgt gestalte door het handhaven van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid -inclusief authenticiteit, toerekenbaarheid en controleerbaarheid- van de betreffende informatie.

In de zorg is de privacy van cliënten afhankelijk van de handhaving van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. Om deze te borgen, moeten maatregelen worden genomen voor de handhaving van de integriteit van gegevens.

Voor Optitrade Retailgroep staat 2020 in het teken van het volgen van deze doelstelling en het aanpassen van de processen met de juiste beheersmaatregelen.

Daarnaast werkt Optitrade Retailgroep met een normatief raamwerk in de vorm van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS, ‘Information Security Management System’).

Het succes van de maatregelen en de uitvoering daarvan valt of staat met de mate waarin de medewerkers zich bewust zijn van het belang ervan. Bij Optitrade Retailgroep is dit een terugkerend item. Hoe is dit binnen uw organisatie?