De Optiek Monitor gaat a.s. maandag van start!

Dé manier om (nog) succesvoller te worden, is leren van elkaar. Het vergaren en delen van kennis over wat er in de markt en bij collega’s gaande is, geeft inzicht. En op basis van dat inzicht kunt u de beste strategie voor uw winkel bepalen.

A.s. maandag zullen de eerste opticiens die zich hebben aangemeld bijgepraat worden over de werkwijze, mogelijkheden en rapportages van de Optitrade Optiek monitor. Inmiddels is het systeem gereed en kunnen we gaan starten met het verzamelen van de cijfers. In november zullen we dan samen met deze ondernemers de eerste cijfers doornemen en bespreken.

Afgelopen jaar heeft Optitrade een pilot gedraaid met zes ondernemers, in samenwerking met INretail. We constateerden dat er behoefte bestaat om gezamenlijk naar cijfers en kansen te kijken. De samenwerking tussen Optitrade, aangesloten partners én u als klant van Optitrade, biedt de uitgelezen kans om dit te realiseren. We doen dat met onze splinternieuwe Optiek Monitor.

Hoe werkt het en kan ik onze winkel nog aanmelden ?

Wanneer u deelneemt aan de Optiek Monitor vullen we maandelijks een aantal bedrijfs-gerelateerde cijfers in en creëren we voor u een persoonlijk dashboard. Dit bespreken we een-op-een met u. Het dashboard geeft een zuiver beeld van de resultaten van uw onderneming ten opzichte van de resultaten van collega’s die eveneens aangesloten zijn bij de Optiek Monitor.

Door met u de verschillende cijfers te bespreken en openheid van zaken te geven, kunt u waardevolle kennis meenemen in uw bedrijfsvoering.

Interesse en/of vragen?

Laat het weten via optiekmonitor@optitrade.nl

 

Bijeenkomsten

Deelnemers van de Optiek Monitor zullen viermaal per jaar bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we opvallende trends en hoe we hiermee kunnen omgaan. Ook is er ruimte om te sparren en informatie en ervaringen uit te wisselen.

We bespreken met u de veranderingen in de markt en we delen succesverhalen. De eerste bijeenkomst vindt plaats in november.

 

Vertrouwelijk

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw cijfers om! Ze worden enkel gebruikt binnen de Optitrade Optiek Monitor. De individuele cijfers worden alleen doorgegeven aan de ondernemer zelf. Tijdens de te plannen bijeenkomsten kunt u deze indien gewenst met andere deelnemers delen, zodat u van elkaar kunt leren.

Voor meer informatie kunt u ook contact leggen met uw accountmanager.